ทั่วไป » ทหารแจกน้ำช่วยเหลือ ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านรัตนา บรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

ทหารแจกน้ำช่วยเหลือ ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านรัตนา บรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

12 กุมภาพันธ์ 2020
134   0

เมื่อวันที่ (11 ก.พ. 63) เจ้าหน้าที่ทหาร จากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา หมู่ที่ 3 บ้านลีตอ ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยการนำของพันเอก รณชัย เวียงวงษ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 รองผู้บังคับหน่วยฯ ได้นำกำลังพลชุดศูนย์บรรเทาสาธารณภัย พร้อมรถบรรทุกน้ำ จำนวน 12,000 ลิตร ไปแจกจ่ายน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ให้กับโรงเรียนบ้านรัตนา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อให้ครู นักเรียน ได้มีน้ำไว้ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ ในช่วงหน้าแล้ง

สำหรับโรงเรียนบ้านรัตนา เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีจำนวนครู 12 คน นักเรียน 81 คน เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนางสาวอุไบด๊ะ เหตุหาก เป็นผู้อำนวยการฯ โรงเรียน ซึ่งในช่วงที่ฝนทิ้งช่วง หรือช่วงหน้าแล้งระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเมษายนของทุกปี ทางโรงเรียนจะขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะน้ำที่ใช้สำหรับการประกอบศาสนกิจทางศาสนา (การละหมาด) น้ำที่ใช้สำหรับประกอบอาหารในโรงอาหาร และน้ำเพื่อการเกษตรของโรงเรียน

พันเอก วิวัฒน์ บัวบาน รองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 ระบุว่า ในพื้นที่จังหวัดยะลามีปัญหาภัยแล้งไม่ค่อยรุนแรงมากนัก ซึ่งทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 มีภารกิจรับผิดชอบ ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งครอบคลุมทั่วจังหวัดยะลา โดยเฉพาะอำเภอยะหา อำเภอเมืองโดยรอบ ซึ่งจะดำเนินการตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาระดับสูง ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในการแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือชาวบ้านให้เต็มที่ เต็มประสิทธิภาพ ที่ผ่านมา ทางหน่วยฯ ก็ได้เข้าไปช่วยเหลือดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำอุปโภคบริโภค น้ำกินน้ำใช้ ก็มีการไปแจกจ่าย มอบถังน้ำ ขนาด 3,000 ลิตร ให้กับชาวบ้าน ชุมชน รวมทั้งนำรถน้ำไปแจกจ่ายน้ำให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ที่ขาดแคลนน้ำ

ขณะที่ นายบดินทร์ ดือราฮิง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านรัตนา บอกว่า ตามปกติโรงเรียนบ้านรัตนา จะเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำเป็นประจำทุกปี ในช่วงหน้าแล้ง ฝนทิ้งช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเมษายน ซึ่งทางโรงเรียนเองก็แก้ปัญหาให้กับครู นักเรียน โดยประสานขอน้ำจากทางเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 เพื่อมาเติมเข้าแท้งค์ของทางโรงเรียน ในช่วงฤดูฝนก็จะมีแท้งค์น้ำ เพื่อรองรับน้ำฝนไว้ ซึ่งสามารถแก้ปัญหาได้ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ สำหรับน้ำที่ใช้นั้น ตามปกติแล้วก็จะเป็นน้ำที่นำมารดต้นไม้ที่ปลูกไว้ตามสภาพของโรงเรียน น้ำที่จะให้นักเรียนได้ประกอบศาสนกิจ คือ การละหมาดประจำวัน และน้ำสำหรับห้องครัวของโรงเรียน ส่วนน้ำที่ใช้สำหรับดื่มกินของครูและนักเรียนนั้น ทางโรงเรียนก็จะซื้อน้ำสะอาดมาจากตัวเมือง วันละประมาณ 12 ถังใหญ่ สัปดาห์หนึ่งก็ซื้อ 2-3 ครั้ง