วันพุธ, 3 มิถุนายน 2563

โมเดลประมงถูกกฎหมาย “ธนาคารปูม้าชุมชน” กลุ่มประมงบ้านปูลาวาจิ

“ธนาคารปูม้าชุมชน” กลุ่มประมงบ้านปูลาวาจิ โมเดลประมงถูกกฎหมาย ภูมิใจในฐานะชาวทะเล กับการเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลนราธิวาส

นางไซนะห์ ลออูมา 1 ในสมาชิกของกลุ่มประมงบ้านปูลาวาจิ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ก็เป็น 1 ในกลุ่มเรือประมงพื้นบ้าน ที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการบริหารจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย และการเข้าร่วมโครงการ “ธนาคารปูม้าชุมชน” ก็เกิดจากความต้องการของกลุ่มชาวประมงกลุ่มเล็ก ๆ ที่ต้องการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน และการทำประมงอย่างมีความรับผิดชอบ ส่วนผลดีที่ได้รับ คือ การเพิ่มปริมาณทรัพยากรปูม้าในน่านน้ำนราธิวาส ยังส่งผลให้การหาเลี้ยงชีพจากการประมงดีขึ้นตามลำดับ นอกเหนือจากนั้นคือความภูมิใจในฐานะชาวทะเล ที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการทำลายทรัพยากรใต้ทะเล ด้วยการหาเลี้ยงชีพ

ขณะที่ สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการจัดการเรือประมงพื้นบ้านเข้าสู่ระบบตามมาตรการการจัดการเรือประมงพื้นบ้าน มีผู้มายื่นคำขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการการจดทะเบียนเรือไทย สำหรับเรือประมงพื้นบ้าน แล้วทั้งสิ้น จำนวน 808 ราย ซึ่งกรมประมงได้ออกหนังสือรับรองฯ แก่เจ้าของเรือ เพื่อนำไปประกอบการยื่นจดทะเบียนเรือประมงต่อกรมเจ้าท่า

ปัจจุบันชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ด้านการประมงทะเลชายฝั่ง จำนวน 13 แห่ง ครอบคลุม 7 ตำบลในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส และอำเภอตากใบ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และร่วมมือกับภาครัฐในการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่ง รวมถึงการขจัดปัญหา IUU Fishing อย่างยั่งยืน

 

 

————————–