การเมือง/มั่นคง » ICRC ลงพื้นที่เข้าพบปะแม่ทัพภาคที่ 4 หารือสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ พร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่

ICRC ลงพื้นที่เข้าพบปะแม่ทัพภาคที่ 4 หารือสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ พร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่

15 กุมภาพันธ์ 2020
290   0

คณะกาชาดระหว่างประเทศ ICRC ลงพื้นที่เข้าพบปะแม่ทัพภาคที่ 4 หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมให้ความร่วมมือ และช่วยผลักดันให้มีโอกาสเข้าร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงในเวทีระหว่างประเทศในโอกาสต่างๆ

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้การต้อนรับ นางสาวคริสติน ชิโปลลา ผู้อำนวยการสำนักงานกาชาดระหว่างประเทศ ICRC สำนักงานภาคเอเชีย – แปซิฟิก และคณะ ในโอกาสเดินทางมาพบปะหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมนำเสนอแผนงานรายละเอียดการดำเนินกิจการ ของสำนักงานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC)

การเดินทางเข้าพบปะแม่ทัพภาคที่ 4 ในครั้งนี้ เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับภาพรวมสถานการณ์ทั่วไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเจตนารมณ์แห่งความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยปฏิบัติการด้านความมั่นคงโดย เจ้าหน้าที่ทหาร (MISO) และการแบ่งปันข้อมูลระหว่าง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กับ ICRC ตลอดจนขยายผลการดำเนินการสนับสนุนด้านการดำรงชีพในระดับชุมชน การช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตและจิตวิทยา ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ยืนยันต่อ ICRC ว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ใช่พื้นที่ขัดแย้งกันด้วยอาวุธที่ต้องปฏิบัติตาม “กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ” โดย ICRC พร้อมให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามแนวทางที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้กำหนดไว้ รวมทั้งการปฏิบัติตาม MOU ที่ได้ทำร่วมกัน นอกจากนี้ยังพร้อมที่จะช่วยผลักดันให้มีโอกาสเข้าร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงในเวทีระหว่างประเทศในโอกาสต่างๆ อีกด้วย

สำหรับ ICRC เป็นองค์กรอิสระ มีบทบาทเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงร่วมพิจารณาหารือแผนดำเนินงานที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางของรัฐบาลในการดำเนินงาน เกิดความเข้าใจและความร่วมมือที่ดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐอันดีต่อไป

 

………………………………………..

ที่มา : ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า