ทั่วไป » ประชุมคณะที่ปรึกษาด้านการเสริมสร้างความยุติธรรม หาแนวทางป้องกันและขจัดปัญหาในพื้นที่ด้วยการพูดคุย

ประชุมคณะที่ปรึกษาด้านการเสริมสร้างความยุติธรรม หาแนวทางป้องกันและขจัดปัญหาในพื้นที่ด้วยการพูดคุย

15 กุมภาพันธ์ 2020
146   0

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 การประชุมคณะที่ปรึกษาด้านการเสริมสร้างความยุติธรรม เพื่อหารือแสวงหาแนวทางการป้องกันและขจัดปัญหาในพื้นที่ ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีพลตรี ธิรา แดหวา ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในการประชุม และมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา และคณะที่ปรึกษาด้านการเสริมสร้างความยุติธรรม เข้าร่วมประชุม เพื่อเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ ระดมความเห็น รับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

พลตรี ธิรา แดหวา ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี กล่าวเปิดการประชุมว่า การประชุมคณะที่ปรึกษาด้านการเสริมสร้างความยุติธรรม กำหนดจัดขึ้นทุกเดือน โดยในเดือนมกราคมที่ผ่านมาได้จัดขึ้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อพูดคุยหารือ ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันแสวงหาแนวทางป้องกันและขจัดปัญหาในพื้นที่ด้วยการพูดคุยแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อเปิดเป็นเวทีในการนำข้อมูลปัญหาต่าง ๆ มาปรับแก้ให้ตรงจุด ตรงตามความต้องการของประชาชน ซึ่งการประชุมเพื่อพูดคุยและหารือจะเป็นการสร้างความเข้าใจแก่ผู้นำในพื้นที่ เพื่อให้เป็นผู้เผยแพร่และร่วมแก้ไขปัญหาต่อไป

ทั้งนี้ที่ประชุมได้หารือการดำเนินงานที่สำคัญ 5 เรื่อง คือ การร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติดให้เป็นรูปธรรม การระดมสรรพกำลังทำพื้นที่ให้ปลอดเหตุควบคู่กับพี่น้องประชาชนที่ต้องมีความปลอดภัยด้วยไมตรีจิต เป็นมิตรกับทุกภาคส่วน (พูดคุยสันติสุขกับทุกกลุ่ม) รวมใจไทยเป็นหนึ่งเดียว (พหุวัฒนธรรมภายใต้ธงไตรรงค์) กลมเกลียวสร้างสวรรค์สันติสุข (ร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิต) นอกจากนี้ยังได้มีการพูดคุยเรื่องการจะยกเลิก SAFE ZONE เส้นทางในพื้นที่จังหวัดยะลาอีกด้วย

 

…………………………………….