วันพฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2563

กอ.รมน.ภาค 4 สน. เดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติด “ร่วมกันส่งคืนคนดีสู่อ้อมกอดของครอบครัว”

เมื่อวันที่ (23 กุมภาพันธ์ 2563) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า สรุปผลการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมอำเภอ 37 อำเภอ (ศปร.อ. 37 อำเภอ) ตั้งแต่ (1 พฤศจิกายน 2561 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้

1.การบังคับใช้กฎหมาย สามารถดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย ดังนี้ ผู้ค้ารายใหญ่ 293 ราย,ผู้ค้ารายย่อย 4,848 ราย รวมผู้เสพ 20,730 ราย

2.ตรวจยึดของกลางยาบ้า 5,513,168 เม็ด, กัญชา 28.359 กิโลกรัม, ใบกระท่อม 29,598.249 กิโลกรัม, น้ำกระท่อม 21,061.356 ลิตร, ยาไอซ์ 137.196 กรัม, ยาแก้ไอ 26,841 ขวด ยาแก้ไอชนิดแบ่งบรรจุ จำนวน 34,706.170 ซีซี., เฮโรอีน 39.360 กิโลกรัม, ยาอี 399 เม็ด รวมผู้ต้องหาทั้งหมด 11,096 ราย

3.การดำเนินการต่อผู้เสพยาเสพติด ที่สมัครใจรายงานตัวเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง เพื่อเข้ารับการบำบัดยาเสพติด ตามนโยบาย แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 จำนวน 16,107 ราย, กระบวนการบำบัดฟื้นฟู 14,901 ราย, ติดตามบำบัดฟื้นฟู 9,038 ราย และ ส่งเสริมอาชีพ 360 ราย

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ขอความร่วมมือ พี่น้องประชาชน หากพบเบาะแสยาเสพติดในพื้นที่ ทั้งการซื้อ จำหน่าย หรือการเสพ ขอให้แจ้งมา ที่ ตู้ปณ. 41 ปณจ. เมืองยะลา จ.ยะลา ระบุเบาะแสให้ชัดเจนไม่ต้องลงชื่อแต่อย่างใด จดหมายทุกฉบับถึงมือแม่ทัพภาคที่ 4 เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุด ทันท่วงทียาเสพติด ภัยร้ายทำลายชีวิต ร่วมกันส่งคืนคนดีสู่อ้อมกอดของครอบครัว