วันพฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2563

เบตงเฝ้าระวังต่อเนื่อง คุมเข้ม นักท่องเที่ยว สกัดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

วันที่ (2 มี.ค. 63) พ.ต.ท.ธนกฤต กองคำ สารวัตรด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง เปิดเผยถึงจากกรณีที่มีการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ว่า มีนักท่องเที่ยวเข้า-ออก น้อยกว่าปกติ ตั้งแต่ช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมา ซึ่งทางการมาเลเซียก็ได้แจ้งเตือนให้ประชากรในประเทศหลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศที่มีการระบาด ลดความเสี่ยงของโรคโควิด 19 เช่นเดียวกับไทยเราเช่นกัน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจคนเข้าเมืองเบตง ได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจบุคคลที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณะรัฐประชาชนจีน หรือบุคคลอื่น ที่เดินทางมาจากประเทศ หรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 ประกอบด้วย เกาหลีใต้ จีน  มาเก๊า ฮ่องกง ญี่ปุ่น มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ อิตาลี อิหร่าน

ทั้งนี้ หากตรวจพบให้ประสานกับแพทย์ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เพื่อดำเนินการตรวจคัดกรองและส่งตัวผู้โดยสานที่พบสิ่งผิดปกติ หรือมีอาการบ่งชี้ ดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุข ต่อไป โดยไม่ให้กระทบต่อการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของผู้โดยสารอื่นด้วย และให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ประจำช่องตรวจอนุญาต สวมหน้ากากอนามัย สวมถุงมือ ทำความสะอาดเครื่องสแกนนิ้ว เครื่องสแกนพาสปอร์ต ไบโอแมทริกซ์ แป้นคอมพิวเตอร์ เช็ดด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทุกครั้ง พร้อมสังเกตพฤติกรรมของผู้ที่มารอรับการตรวจอนุญาต หากพบอาการต้องสงสัยที่เข้าข่ายโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสฯ เช่น มีไข้สูงกว่า ต้องรีบนำเข้าสู่กระบวกการคัดกรอง จากเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ หรือแพทย์ตรวจคนเข้าเมืองทันที และเพิ่มความละเอียดรอบคอบในการตรวจรายละเอียดข้อมูลบัตร ตม.6 หรือแบบฟอร์มสำหรับบุคคลที่เดินทางเข้า หรือออกราชอาณาจักรไทย ของผู้โดยสารขาเข้า โดยเฉพาะข้อมูลที่พักอาศัยเพื่อประโยชน์ในการติดตามภายหลัง

ประกอบกับการอนุญาตบุคคลในกลุ่มประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต้องตรวจสอบแบบคำถาม (ต.8) ของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ หากยังไม่ได้ผ่านการตรวจคัดกรองจากแพทย์ ให้แนะนำผู้โดยสารให้ไปทำการตรวจคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ หรือแพทย์ตรวจคนเข้าเมือง ก่อนเข้ารับการตรวจอนุญาตเข้ามาในราชอาณาจักร

สารวัตรด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง กล่าวอีกว่า ในส่วนของเจ้าหน้าที่เอง ก็ต้องเอาใจใส่และตรวจตราสุขภาพของตนเอง เพื่อป้องกันการติดเชื้อ หากพบว่าเจ้าหน้าที่คนใดมีอาการไข้ขึ้นสูง หรือต้องสงสัยว่าป่วยด้วยโรคโควิด 19 ให้รีบดำเนินการส่งตัวเพื่อให้แพทย์ตรวจรักษาต่อไป และให้เฝ้าติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องจากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ หรือแพทย์ตรวจคนเข้าเมือง ทั้งนี้ ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสฯ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารคัดหลัง เช่น เลือด หรือสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ต้องสงสัยว่าป่วยด้วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อโรคโควิด 19 หากมีความจำเป็นที่จะต้องสัมผัสกับบุคคลดังกล่าวให้สวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย เช่น สวมหน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ เป็นต้น

 

 

—————————–