วันอาทิตย์, 20 กันยายน 2563

เมืองต้นแบบอำเภอเบตง หลายโครงการพร้อมเดินหน้าเปิดบริการเต็มรูปแบบ

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 เพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามเมืองต้นแบบอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ตามโครงการฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ชุมชนท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนบ้านนากอ หมู่ที่ 9 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งบ่อน้ำร้อนแห่งนี้ได้ค้นพบ เมื่อปี 2541 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ได้เริ่มค้นหาและสำรวจต้นกำเนิดธารน้ำอุ่น ซึ่งยังไม่มีใครค้นพบต้นกำเนิด ได้ทราบข้อมูลปากเปล่าจากผู้สูงอายุในพื้นที่ และผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย จนในที่สุดก็ค้นพบต้นกำเนิดของธารน้ำอุ่น คือ บ่อน้ำร้อนบ้านนากอแห่งนี้ ซึ่งอยู่บนที่ดินของนายแวดาโอ๊ะ เจ๊ะแว อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านนากอ ปัจจุบันได้บริจาคที่ดินแห่งนี้ จำนวน 11 ไร่ ให้กับนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้อำเภอเบตง ให้กำกับดูแลและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนของตนเอง

จากนั้น พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมพบปะประชาชนที่มาร่วมต้อนรับ โดยได้ถามทุกข์ สุข ถึงการเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยวันนี้ประชาชนได้นำอาหารมาร่วมรับประทานและแจกจ่ายแก่ประชาชนที่มาท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนบ้านนากอแห่งนี้ด้วย ท่ามกลางบรรยากาศของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่ให้เกิดสันติสุข ซึ่งครั้งนี้เลขาธิการ ศอ.บต. ให้คำปฏิญาณแก่ประชาชนว่า ธรรมชาติงาม จิตใจงาม คือ พื้นที่แห่งนี้ต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นต้นกำเนิดของธรรมชาติอย่างแท้จริง และท่ามกลางประชาชนในพื้นที่ที่มีหัวใจงดงาม พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้ม

โดยครั้งนี้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ได้พบปะขอขอบคุณแก่นายแวดาโอ๊ะ เจ๊ะแว อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านนากอ ที่ร่วมกับนางพาตีเม๊าะ เจ๊ะแว (น้องสาว) มอบที่ดินให้เป็นส่วนรวม ทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 11 ไร่ ตั้งแต่ปี 2543 ที่ผ่านมา จนกระทั้งสามารถเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน ทำให้หลายโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งสะพาน กม.38 ถนนลาดยาง ไฟฟ้า และการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่าง ๆ มาสู่หมู่บ้านนากอ เพราะความเสียสละของ 2 พี่น้องคู่นี้

ต่อมา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติเบตง ซึ่งเป็นท่าอากาศยานแห่งใหม่ ลำดับที่ 29 ของกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร งานทางวิ่ง (รันเวย์) ทางขับ (แท็กซี่เวย์) ลานจอดเครื่องบิน และระบบไฟฟ้าสนามบินเสร็จสมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์

อย่างไรก็ตาม นางดวงพร สุวรรณมณี ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน เปิดเผยว่า ขณะนี้มีหน่วยงานต่าง ๆ สนใจมาเยี่ยมชมท่าอากาศยานเบตงจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีประชาชน และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เดินทางมาแวะชม และถ่ายรูปกับสนามบิน ถือเป็นแลนด์มาร์กที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของเมืองเบตง จังหวัดยะลา เพราะอยู่กลางหุบเขา มีความสวยงามท่ามกลางธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์ติดชายแดนประเทศมาเลเซีย อีกด้วย

ทั้งนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้เน้นย้ำแก่เจ้าหน้าที่ในเรื่องของมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย และเข้าเยี่ยมชมภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในอาคาร และเมื่อสนามบินแห่งนี้ได้เปิดใช้งานจริง อาจมีนักท่องเที่ยวใช้บริการจำนวนมาก ดังนั้น ทุกคน ทุกฝ่าย จะต้องรับมือให้พร้อมกับทุกสถานการณ์

 

———————