วันพฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2563

OHCHR และ กสม. ประณามไม่เห็นด้วยกับเหตุคาร์บอมหน้า ศอ.บต.

จากเหตุคาร์บอมหน้าป้ายศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 26 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ทำให้เจ้าหน้าที่ สื่อมวลชน ได้รับบาดเจ็บ 26 ราย

ขณะที่ มีการประชุมหัวหน้าหน่วยงานราชการ เพื่อเตรียมความพร้อม และติดตามการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้หลายฝ่าย ไม่เห็นด้วยกับการกระทำอันโหดร้ายของฝ่ายตรงข้าม ต่างก็ปฏิเสธการกระทำในการโจมตีของผู้ที่ไม่หวังดี

ขณะที่ สื่อมวลชนภาคใต้ เรียกร้องให้ขบวนการเคลื่อนไหวของผู้ที่ไม่หวังดี ยุติการกระทำอันโหดร้าย เพราะเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบไปยังประชาชนผู้บริสุทธิ์

และสำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ออกแถลงการณ์ถึงกรณีดัง กล่าวว่า “การใช้อาวุธอย่างไม่เลือกปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายเป็นพลเรือนเป็นข้อห้ามภายใต้กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ และการก่อเหตุดังกล่าวระหว่างที่มีภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เป็นการกระทำที่ไม่สามารถยอมรับได้”

ด้าน ซินเทีย เวลิโก้ ผู้แทนประจำภูมิภาคของสำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ณ กรุงเทพมหานคร กล่าว “เราประณามการก่อเหตุครั้งนี้อย่างที่สุด และขอเรียกร้องให้เคารพต่อพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ”

ในขณะที่ คณะกรรมการการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เผยแพร่ แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เรื่องขอประณามการวางระเบิดหน้า ศอ.บต. ยะลา ขณะประชุมเตรียมรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19

โดยในแถลงการณ์ ระบุว่าการโจมตีครั้งนี้ นอกจากจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคแล้ว ยังก่อให้เกิดความไม่มั่นใจแก่ประชาชน ในการเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือเข้าถึงการคุ้มครองสิทธิในสุขภาพและชีวิต ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้

กสม. ขอเป็นกำลังใจให้กับประชาชนและส่วนราชการทุกหน่วยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งนอกจากจะต้องเผชิญกับความหวาดหวั่น และต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างหนัก เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 แล้ว ยังต้องมีความกังวลต่อความปลอดภัยในชีวิต และร่างกายจากเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าองค์กรระดับชาติอย่างสำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เองก็ออกมาแถลงการณ์ถึงความไม่เห็นด้วยกับการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานด้านพัฒนาอย่าง ศอ.บต. เพราะถือว่าเป็นองค์กรใหญ่ในภาคใต้ที่จะขับเคลื่อนงานทุกมิติ เพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น เศรษฐกิจดีขึ้น การท่องเที่ยวดีขึ้น

 

———————