วันพฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2563

ด่านเบตงระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคลทุกสัญชาติ ป้องกัน COVID -19

เบตง – วันแรกของการปรับเวลาทำการของจุดผ่านแดนอำเภอเบตง ตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้ระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคลทุกสัญชาติ ยกเว้นการเดินทางเข้า-ออกของพาหนะขนส่งสินค้าสัญชาติไทย และสัญชาติมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 23 มี.ค.63 ด่านพรมแดนอำเภอเบตง จังหวัดตรงข้ามด่านเปิงกาลันฮูลู รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย ได้มีการปรับเวลาทำการเปิดประตูด่านของแต่ละประเทศ ตั้งแต่เวลา 08.30 น ที่ผ่านมา ภายหลังจากที่นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศมาเลเซีย

ขณะที่ด้านสหพันธรัฐมาเลเซีย ได้ออกคำสั่งระงับการเดินทางเข้า-ออก ของบุคคลทุกสัญชาติ ยกเว้นการเดินทางเข้า-ออกของพาหนะขนส่งสินค้าสัญชาติไทย และสัญชาติมาเลเซีย โดยอนุญาตให้มีพนักงานขับรถคันละ 1 คน และเจ้าหน้าที่ประจำรถ คันละ 1 คน ซึ่งต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคติดต่อเชื้อ COVID -19 จากเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเบตง หลังจากปรับเวลาทำการของจุดผ่านแดน

 

 

—————————