วันอาทิตย์, 12 กรกฎาคม 2563

ประธานคณะกรรมการอิสลามยะลา ขอความร่วมมือทุกคนเฝ้าระวังการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

26 มี.ค. 2020
261

นายสะมะแอ ฮารี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ในนามของประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ทุกคนเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดโคโรนา (โควิด-19) ขอให้พี่น้องประชาชนมีความร่วมมือกับทุกหน่วยงานราชการ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และสาธารณสุข (หน่วยแพทย์) เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ เพื่อป้องกันตนเองจากไวรัสโควิด-19 ขอให้ทุกคนรักตนเอง รักครอบครัว เพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องดูแลสุขภาพของตนเอง รวมถึงครอบครัวและคนรอบข้าง ซึ่งวิธีการป้องกันจากไวรัสโควิด-19 นั้น เราต้องดูแลความสะอาดที่ตัวเรา ทั้งในบ้าน ครอบครัวเราและสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่เราอยู่ หลีกเลี่ยงจากสถานที่ที่มีผู้คนจำนวนมาก หลีกเลี่ยงการสัมผัส ยกมือแทนการสลาม เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาด จึงขอความร่วมมือทุกคนปฏิบัติตามแนวทางที่หน่วยงานราชการและแพทย์แนะนำ เพื่อป้องกันตนเองและคนรอบข้างจากไวรัสโควิด-19

นายสะมะแอ ฮารี ยังกล่าวอีกว่า ขอให้ทุกท่านช่วยดูลูกหลานด้วยในช่วงนี้อย่าให้ไปเล่นไกลๆ ทุกคนร่วมกันดูอาร์ ละหมาดฮายัต ให้ไวรัสโควิด-19 มีการลดลงของการระบาดอย่างรวดเร็วในสังคม หากมีความจำที่จะต้องไปมัสยิดให้หลีกเลี่ยงการใช้เวลามากจากตรงนั้น เพราะเราไม่สามารถทราบเลยว่าใครที่เป็นโรคนี้บ้าง หากเราไม่ป้องกันจากตัวเราแล้วใครจะมาช่วยได้ ขอให้ทุกคนรักตัวเอง ดูแลสุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทุกคนได้ผ่านโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน

อย่างไรก็ตาม ศอ.บต.จัดตั้งศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาผลกระทบโรค COVID-19 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการเฝ้าระวัง มาตรการป้องกัน ตลอดจนเพื่อเป็นศูนย์ฯกลางข้อมูลการขับเคลื่อนให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 และประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้แก่ประชาชนต่อไป ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อมูลหรือต้องการประสานงานผ่านศูนย์ฯ สามารถติดต่อประสานงานโดยตรงได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 073-203881

 

———————