วันศุกร์, 5 มิถุนายน 2563

ฝ่ายความมั่นคงยะลา เข้มข้น ตรวจคัดกรองมาตรการรับมือ COVID-19 ตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินหยุดยั้งการแพร่กระจายเชื้อ

เช้าวันที่ 27 มี.ค.63 ที่ด่านตรวจคัดกรอง COVID-19 จุดตรวจท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นด่านตรวจแรกในเส้นทางหลัก ก่อนที่จะเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาลนครยะลา เจ้าหน้าที่ตำรวจ มว.ฉก.นปพ.ยะลา 22 เจ้าหน้าที่จากขนส่งยะลา รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครยะลา ยังคงปฎิบิตหน้าที่ร่วมกันตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางผ่านด่านตรวจทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อย่างเข้มข้น ตามมาตรการตรวจคัดกรอง COVID-19 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในการหยุดยั้งการแพร่กระจายเชื้อ เพื่อลดความเสี่ยงของการนำเชื้อ COVID-19 เข้ามาในพื้นที่ยะลา สร้างความเชื่อมั่นในมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อให้พี่น้องประชาชน หลังในพื้นที่จังหวัดยะลา ยังคงพบการแพร่กระจายเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการตรวจคัดกรอง ก็ได้จัดแบ่ง 3 ช่องจราจร สำหรับรถยนต์ 2 ช่อง โดยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เครื่องเทอรโมสแกน ตรวจวัดอุณหภูมิ ผู้ที่ขับขี่รถยนต์ และผู้นั่งโดยสาร และรถจักรยานยนต์ 1 ช่อง ซึ่งประชาชนก็จะต้องจอดรถจักรยานยนต์ ทั้งผู้ขับขี่ ผู้นั่งโดยสาร ก็จะต้องเดินผ่านเข้าเครื่องตรวจเทอร์โมสแกนทุกคน ซึ่งหากตรวจพบบุคคลที่มีอุณหภูมิร่ายกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ก็จะส่งเข้าตรวจตามกระบวนการต่อไป

ขณะเดียวกัน การรักษาความปลอดภัยพี่น้องประชาชนในด้านความมั่นคง ยังคงเป็นไปอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันเหตุร้าย ทั้งการคัดกรองบุคคล ยานพาหนะ ที่จะเข้ามาในพื้นที่เขตเมืองยะลา โดยมีเจ้าหน้าที่ทหาร เสริมกำลัง 1 ชุดปฎิบัติการ เข้ามาร่วมดูแลรักษาความปลอดภัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคู่ไปกับมาตรการตรวจคัดกรองโรคไวรัส COVID-19

ทั้งนี้ ทางเทศบาลนครยะลา ได้เพิ่มจุดตรวจคัดกรอง COVID-19 ติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกนในทุกเส้นทางที่เข้าสู่เมืองยะลา แล้ว ทั้งสถานีรถไฟ ด่านตรวจท่าสาป ด่านตรวจขุนไวย์ ด่านตรวจมลายูบางกอก ด่านตรวจเมืองทอง และจุดอื่น ๆ เพื่อให้ครอบคลุมเขตเทศบาลนครยะลา

 

 

—————————-