วันพฤหัสบดี, 4 มีนาคม 2564

ประธานอิสลามยะลา เตือนชาวมุสลิมเคร่งครัดปฏิบัติตนป้องกันจากโรคโควิด-19(ภาษามลายู)