วันศุกร์, 5 มิถุนายน 2563

ประธานอิสลามยะลา เตือนชาวมุสลิมเคร่งครัดปฏิบัติตนป้องกันจากโรคโควิด-19(ภาษามลายู)