วันพฤหัสบดี, 3 ธันวาคม 2563

ประธานอิสลามยะลา เตือนชาวมุสลิมเคร่งครัดปฏิบัติตนป้องกันจากโรคโควิด-19(ภาษามลายู)