วันเสาร์, 19 กันยายน 2563

ประธานอิสลามยะลา เตือนชาวมุสลิมเคร่งครัดปฏิบัติตนป้องกันจากโรคโควิด-19(ภาษามลายู)