วันศุกร์, 5 มิถุนายน 2563

ผู้ว่าฯ ปัตตานี ประกาศเอาจริง 31 มีนา ห้ามคนเดินทางเข้า – ออกโดยเด็ดขาด

29 มี.ค. 2020
9414

วันที่ 29 มีนาคม ที่ด่านจุดตรวจเกาะหม่อแกง ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นจุดเชื่อมรอยต่อระหว่า อ.หนองจิก จ.ปัตตานี และ อ.เทพา จ.สงขลา และถือเป็นเส้นทางสู่ประตู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลหนองจิก เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ ภายหลังการประกาศให้จังหวัดปัตตานีเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดต่อเชื้อโรคโควิด – 19 ทั้งพื้นที่ และได้มีคำสั่งห้ามประชาชนเดินทาง เข้า – ออก ข้ามเขตพื้นที่ฯ อันเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการติดต่อเชื้อโรคโควิด – 19 ซึ่งที่ผ่านมาทางจังหวัดปัตตานีได้มีการผ่อนผันให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้าออกได้ ยกเว้นผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่โรคติดต่ออันตราย ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจวัดไข้ และมีการทำประวัติการเดินทาง พร้อมทั้งหากพบว่าผู้ที่เดินทางมีความเสี่ยงที่จะติดโรค หรือได้สัมผัสกับผู้ป่วย ทางเจ้าหน้าที่จะทำการกักตัวไว้ทันที 14 วัน ซึ่งมาตรการดังกล่าวยังคงพบว่ามีประชาชนยังเดินทางเข้าออกกันเป็นจำนวนมาก ทางจังหวัดปัตตานีจึงได้เพิ่มมาตรการขึ้น เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาด โดยประกาศห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่มีความจำเป็นเดินทางเข้าออกในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยเด็ดขาด ซึ่งจะเริ่มใช้อย่างจริงจังในวันที่ 31 มี.ค.นี้ 

ด้าน นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ปัญหาที่เจอในขณะนี้ ประชาชนอ้างเหตุจำเป็นในการเดินทาง ซึ่งที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่เองได้มีการผ่อนผันและยืดหยุ่นกัน แต่ในวันที่ 31 มีนาคมนี้ ทางจังหวัดปัตตานีจะเพิ่มความเข้มในการตรวจคนเข้า – ออกอย่างจริงจัง และประเมินถึงความจำเป็นเป็นหลัก โดยจะยกเว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทำให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค การป้องกันโรค การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภค – บริโภค อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ยานพาหนะเพื่อการกู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาล และยานพาหนะ ของทางราชการ รวมถึงห้ามผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาด เดินทางเข้า – ออก จากหมู่บ้านหรือที่เอกเทศ สำหรับที่แยกกันหรือกักกัน และหรือข้ามเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี เว้นแต่ ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเท่านั้น 

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธรรมนูญ คีรีนารถ

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี