วันอาทิตย์, 20 กันยายน 2563

เกษตรกรทุเรียน เตรียมเฮ ราคาดี สวนกระแสเศรษฐกิจ และสถานการณ์ COVID-19

จากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบหลายด้าน จึงสร้างความกังวลใจต่อเกษตรกร ปลูกทุเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากทุเรียนอยู่ในระหว่างออกดอกและผล เพื่อตัด จำหน่ายพร้อมส่งออกในห้วงเดือนกรกฎาคมนี้ โดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ประชุมหารือ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมการแก้ไขปัญหาผลผลิตไม้ผลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2563 ทั้งด้านช่องทางส่งออก การจำหน่ายทุเรียนและไม้ผลอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ระบุว่า การส่งออกทุเรียนในต่างประเทศ นั้น ได้ประสานไปยังผู้ประกอบการโรงงานทุเรียน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา และอีกหลายแห่ง ซึ่งปีที่แล้วสามารถรับซื้อได้ 12,000 ตัน และปีนี้คาดว่า ประมาณ 20,000 ตัน หรือ 20 ล้านกิโลกรัม ขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจว่า สามารถส่งออกต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดประเทศจีน ยืนยันว่าราคาผลผลิตจะไม่ต่ำกว่าปีที่แล้ว และมีโอกาสที่จะสูงขึ้นกว่าเดิม

ด้าน นายประเสริฐ คณานุรักษ์ ผู้จัดการบริษัท ม่านกู่หวาง ฟู้ด จำกัด เปิดเผยว่า ปีนี้ประเทศจีนสั่งออเดอร์ มาแล้ว 20 ล้านตัน มากกว่าปีที่แล้ว 8 ล้านตัน สวนกระแสเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ และคาดว่าผลผลิตทุเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะมีราคาแพงกว่าปีที่แล้ว 20 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการส่งออกจะส่งในรูปของผลสดเต็มลูกไม่แปรรูป เพื่อจำหน่ายในประเทศจีน โดยทางบริษัทเตรียมแผนการขยายพื้นที่เพื่อรับซื้อผลทุเรียน วันละ 300 ตัน พร้อมยืนยันว่า ทุเรียนในพื้นที่ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ทางบริษัทจึงวางแผนรับผลผลิตทุเรียนครอบคลุมถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ ขอให้เกษตรกรช่วยกันดูแลสวนทุเรียน ตัดแต่งกิ่ง ดูแลดอกและผลให้มีคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าทุเรียน

 

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์
ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต
แหล่งที่มา : สทท.ยะลา