วันศุกร์, 5 มิถุนายน 2563

วัดตานีนรสโมสร เปิดโรงทาน มอบอาหารแก่ชาวบ้านทุกเชื้อชาติทุกศาสนา ช่วง COVID-19

30 เม.ย. 2020
264

“รวมน้ำใจคนไทย” ชาวบ้านในพื้นที่ทั้งพุทธและมุสลิมมาร่วมช่วยปรุงอาหารและแพ็คอาหารมอบให้คนในพื้นที่ ด้านหน่วยงานภาครัฐ เตรียมกระจายข้าวสาร อาหารแห้งมอบวัด 321 แห่ง พร้อมมอบอินทผาลัมแก่พี่น้องมุสลิมในพื้นที่ จชต.

29 เมษายน 2563 วัดตานีนรสโมสร (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.ปัตตานี จัดโรงทานบริการอาหารมื้อเที่ยงแก่ประชาชนในพื้นที่ กว่า 1,500 ชุดต่อวัน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายอาหารเที่ยง และอาหารเย็นสำหรับพี่น้องมุสลิมก่อนละศีลอดเวลา 18.30 น. โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนในพื้นที่บริจาคข้าวสาร เนื้อสัตว์และเงินบริจาคเพื่อประกอบอาหาร โดยมีการกำหนดมาตรการให้ตัวแทนแต่ละครอบครัวมารับอาหารแจกจ่ายทุกคนในบ้าน ห้ามให้ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไปและเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีมารับอาหาร ห้ามซ้อนรถจักรยานยนต์ พร้อมวางมาตรการห่างกัน 1.5 เมตร ในการนั่งและเข้าแถวรับอาหาร ซึ่งวันนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร ลงพื้นที่แจกจ่ายอาหารแก่ประชาชน พร้อมถวายข้าวสารและปัจจัย สำหรับประกอบอาหารแจกชาวบ้านให้กับวัดจำนวนหนึ่งด้วย

พระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัด และเจ้าวาสวัดตานีนรสโมสร ให้สัมภาษณ์ว่า ทางวัดเข้าใจความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกจ้าง และประกอบอาชีพอิสระว่ามีภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จึงตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือ โดยกำหนดมาตรการป้องกัน COVID-19 ตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ให้ล้างมือก่อนเข้านั่งรอรับอาหารทุกครั้ง โดยอาหาร 1 ชุดจะประกอบด้วย ข้าวสุก แกง และน้ำ ซึ่งได้ชาวบ้านในพื้นที่ที่มีจิตอาสาทั้งพุทธและมุสลิมมาปรุงและแพ็คอาหารทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายนที่ผ่านมา โดยค่าใช้จ่ายและวัตถุดิบทั้งหมดมาจากการบริจาคของคนในพื้นที่ทั้งสิ้น