วันศุกร์, 5 มิถุนายน 2563

นราธิวาส ยังสุ่มเสี่ยงโควิด-19 ยังไม่อนุญาติละหมาดวันศุกร์ ที่มัสยิด

04 พ.ค. 2020
784

เมื่อเวลา 10:18 น. ของวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 นายชาฟีอี เจ๊ะเลาะห์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสได้โพสต์ข้อความในเฟสบุ๊คส่วนตัวว่า ยังไม่อนุญาตให้ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจัดละหมาดวันศุกร์

หลังจากที่สำนักจุฬาราชมนตรีออกประกาศให้อำนาจแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่างๆพิจารณาถึงความเหมาะสม โดยเนื้อหาในโพสต์ระบุว่า

بسم الله الرحمن الرحيم”
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ว่าด้วยเรื่องละหมาดวันศุกร ์
เพื่อความกระจ่างแจ้ง..
เนื่องจากมีหลายท่านถามในเรื่องละหมาดวันศุกร์
ที่มัสยิด.

เรียนให้ทุกท่านได้ทราบว่า.
ในเรื่องนี้.ท่านจุฬาราชมนตรีให้ประธานกรรมการอิสลามในแต่ละจังหวัดใช้ดุลยพินิจร่วมกับคณะกรรมการประจำมัสยิด.
โดยขอคำปรึกษาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของแต่ละจังหวัดในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดในการปฎิบัติศาสนกิจ
(ละหมาดวันศุกร์)

และเมื่อวานกระผมและคณะได้เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส.เพื่อปรึกษาหารือในเรื่องนี้.
ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
ใช้ดุลยพินิจเห็นแล้วว่าสุ่มเสี่ยงต่อการระบาดของโรคเป็นอย่างมาก.จึงยังไม่อนุญาติที่จะให้ปฎิบัติ
ศาสนกิจ(ละหมาดวันศุกร์)ในช่วงนี้

เรียนมาเพื่อทราบและปฎิบัติครับ
วัสลาม.”