วันศุกร์, 5 มิถุนายน 2563

ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (EMR 40 ชั่วโมง)

15 พ.ค. 2020
196

เมื่อ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา ที่ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ศูนย์ศึกษาการแพทย์ฉุกเฉิน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (EMR 40 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2563 เพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะด้านการแพทย์ฉุกเฉินในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน รวมถึงการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ ที่เกิดเหตุ ให้แก่เจ้าหน้าที่พยาบาลของศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (12 กรม) จำนวน 51 นาย โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากวิทยาลัยการสาธารณสุข จังหวัดยะลา และโรงพยาบาลศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส และโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ โดยมี พันเอก นายแพทย์ โชคชัย ขวัญพิชิต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิด

พันเอก นายแพทย์ โชคชัย ขวัญพิชิต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้ เน้นเรื่องความเป็นมาตรฐานความเป็นมืออาชีพ ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องการรักษาพยาบาลด้านการแพทย์ฉุกเฉินเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงการขับรถที่ถูกต้องตามกฎหมาย การศึกษาการแต่งกาย การสื่อสารที่เหมาะสม ตลอดจนการร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ การอบรมในครั้งนี้เป็นการนำหลักสูตรที่เป็นมาตรฐาน ของการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมาถ่ายทอดให้แก่กำลังพล ซึ่งหลังจากนี้จะมีการขึ้นทะเบียนการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติด้วย สำหรับรถกู้ชีพพระราชทานที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี มีสมรรถนะในการเข้าถึงพื้นที่ยากลำบาก เช่นพื้นที่ป่าเขา ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ก็จะมีการฝึกให้เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้รถกู้ชีพฉุกเฉินพระราชทานมากขึ้นด้วย โดยหลังจากผ่านการฝึกอบรม กำลังพลจะสามารถไปปฏิบัติงานร่วมกับโรงพยาบาลสาธารณสุข เพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและหากมีความจำเป็นต้องไปรับผู้ป่วย นายพื้นที่ทุรกันดาร ก็จะสามารถเข้าพื้นที่ไปได้อย่างทันท่วงที

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การฝึกทักษะการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินด้านต่าง ๆ อาทิ การประเมินสัญญาณชีพ(Vital Signs) , การให้ออกซิเจน, การห้ามเลือดและทำแผล, การใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ(AED), การยกและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บโดยไม่ใช้อุปกรณ์การอุ้มแบบท่อนซุง(Log Roll) 3 คน, การใช้ Kendrick Extrication Device) , การถอดหมวกนิรภัย(Helmet Removal), การใช้ Hard Collar, การจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย, การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ( Basic CPR) และการออกปฏิบัติงาน ณ จุดเกิดเหตุ