วันศุกร์, 5 มิถุนายน 2563

แม่ทัพภาคที่ 4 ประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและสั่งการ

▶เมื่อ 19 พ.ค.63,1330  พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและสั่งการ โดยมีหน่วยขึ้นตรงบรรยายสรุปชี้แจงการปฏิบัติที่สำคัญ และร่วมประชุมหารือเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิในภารกิจต่อไป ณ สโมสรนายทหารสัญบัตร กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี▪️▪️▪️

ซึ่งก่อนเข้าสู่การประชุมนั้น แม่ทัพภาคที่ 4 ถือโอกาสในการมาประชุมครั้งนี้ เยี่ยมชม ห้องประวัติศาสตร์ กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ที่บันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์สำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมไปถึงชีวประวัติของบุคคลสำคัญในอดีต ผู้เสียสละตนเพื่อชาติบ้านเมือง พร้อมกันนั้นแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ที่มีชื่อว่า ต้น “กันเกรา” ไว้เป็นที่ระลึกให้กับหน่วยอีกด้วย▪️▪️▪️โดยก่อนวาระการประชุม หน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า แม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบรางวัลเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับหน่วยที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ปฏิบัติภารกิจอย่างห้าวหาญ ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ จนสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้

 

▶️ ในการประชุมครั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ขอชื่นชมทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ด้วยการผนึกกำลังของทุกภาคส่วน ควบคุม รักษา ป้องกัน ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ จนได้รับคำชื่นชมจาก นายกรัฐมนตรี และผู้บัญชาการทหารบก รวมไปถึงความมั่นใจจากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ที่สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคได้ แต่ถึงอย่างไร ก็ไม่ควรประมาท โดยเน้นหลักของความปลอดภัยด้วยเช่นกัน▪️▪️▪️ด้านสถานการณ์ความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “ขอให้เป็นไปตามยุทธวิธี ปฏิบัติการแบบเชิงรุก บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นขั้นตอน ตามหลักมนุษยชน หน่วยต้องสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ให้เกิดขึ้นแก่ชาวบ้านในพื้นที่ สิ่งไหนถูกหรือผิดขอให้ความจริงเป็นตัวตัดสิน”■■■