วันศุกร์, 5 มิถุนายน 2563

แม่ทัพเปิดตู้ปันสุขหน้าค่ายสิรินธร เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด-19

19 พ.ค. 2020
160

▶เมื่อ 18 พ.ค.63,1000 พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกันตั้งตู้ปันสุข ซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งของตู้ปันสุขที่มีหน้าค่ายทหารเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 และผู้ตกทุกข์ได้ยากทั่วไป โดยการนำสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันใส่ในตู้ร่วมกันแบ่งปัน ภายใต้แนวคิด “หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีใส่ตู้แบ่งปัน” อีกทั้งเพื่อให้ผู้ที่จะแบ่งปันสิ่งของหรืออาหาร ได้นำมาใส่ใน “ตู้ปันสุข” บรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดในครั้งนี้ด้วย

▶โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “การตั้งตู้ปันสุขถือเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจของกองทัพบกในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่พี่น้องประชาชนในยามที่อยู่ในสถานการณ์ไม่ปกติ การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน รวมถึงชาวบ้านในชุมชนรอบค่าย จึงจัดตั้งตู้ปันสุขขึ้นเพื่อช่วยลดภาระในยามทุกข์ยากเช่นนี้ โดยตู้นี้จะมีข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และอื่นๆมาวางไว้ไม่ให้ขาด เพียงพอต่อผู้คนที่ต้องการ แต่ขอให้หยิบแต่พอเพียง ให้นึกถึงคนที่เดือดร้อนที่ต้องการด้วย ยิ่งในสถานการณ์แบบนี้ทุกคนมีก็ขอให้แบ่งปัน