วันเสาร์, 19 กันยายน 2563

ผบ.พล.ร.5/ผบ.ฉก.สงขลา ร่วมสังเกตการณ์ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์เข้าช่วยเหลือ

เมื่อ 20 พ.ค.63, 1500 พล.ต.ศานติ  ศกุนตนาค ผบ.พล.ร.5/ผบ.ฉก.สงขลา ตรวจเยี่ยม/รับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ และร่วมสังเกตการณ์ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการเข้าช่วยเหลือของ  และพบปะให้โอวาทกำลังพล

พร้อมมอบของบำรุงขวัญให้กับ ชคต.เปียน ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย