วันจันทร์, 6 กรกฎาคม 2563

ฉก.ทพ.41 กับโครงการ “สานฝัน ปันรอยยิ้ม สู่สันติสุข” บรรเทาความเดือดร้อน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

26 พ.ค. 2020
246

เมือ 25 พ.ค.63,0930  พ.อ. อรรถพล คงสง ผบ.ฉก.ทพ.41 มอบหมายให้ พ.ท.ภัทราวุธ หาญมนตรี รอง ผบ.ฉก.ทพ.41 เป็นผู้แทน พร้อมด้วยทุกภาคส่วน  มอบห้องน้ำห้องส้วม ตามโครงการ “สานฝัน ปันรอยยิ้ม สู่สันติสุข (หลังที่ 4)” ให้กับ คุณยาย กีเย๊าะ เจ๊ะเตะ อายุ 95 ปี ซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตาทั้งสองข้าง

พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภค – บริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ณ บ้านเลขที่ 110 ม.6 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา