วันอังคาร, 7 กรกฎาคม 2563

“Big Cleaning ” คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด- 19

04 มิ.ย. 2020
137

วันนี้ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่ สถานีขนส่งเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมและสาธารณประโยชน์ ภายใต้หัวข้อ”คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-19″ โดยเป็นการจัดกิจกรรม Big Cleaning ที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร ภายใต้หัวข้อ “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด- 19” เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้ตามปกติ เมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID – 19) บรรเทาแล้ว และทางจังหวัดเริ่มมีกิจกรรฟื้นฟูเพื่อรองรับการเข้าสู่การใช้ชีวิตปกติของประชาชน โดยมีผู้ถูกคุมความประพฤติอาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ขนส่งจังหวัดยะลาเทศบาลนครยะลา หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม องค์กรภาคประชาชน เพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมทั้งสิ้น 100 คน

นายอธิพล มะหันตาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ จ.ยะลา เปิดเผยว่า สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ได้ทำข้อตกลงร่วมกันในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำงานบริการสังคม ทำความสะอาด โดยการเช็ดพื้นผิวสัมผัสของห้องจำหน่ายตั๋ว เก้าอี้พักคอย ราวบันไดและกำจัดขยะมูลฝอย ภายในบริเวณอาคารขนส่งผู้โดยสาร ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยในส่วนกลางกำหนดจัด ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพๆ จตุจักร (หมอชิตใหม่) ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา และในส่วนภูมิภาคกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดต่าง ๆ พร้อมกัน ในวันนี้

 

———————