วันอังคาร, 7 กรกฎาคม 2563

ด่านคัดกรอง COVID-19 ยะลาเข้มข้น มั่นใจ ผ่านพ้นวิกฤตได้ หลังผ่อนคลาย ระยะ 3

04 มิ.ย. 2020
195

การตรวจคัดกรองที่ด่านคัดกรอง COVID-19 ท่าสาป จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นด่านขาเข้าสู่เมืองยะลา พบว่าเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครยะลา ยังคงเข้มงวด คุมผู้ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ประชาชนด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน ที่เดินทางสัญจรมากับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ทุกคน ทุกคัน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

หลังตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 จังหวัดยะลา ได้ผ่อนปรนให้ประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดได้ ให้ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า รถประจำทางเดินรถรับ-ส่ง ระหว่างจังหวัด ได้ตามปกติ ตามมาตรการผ่อนคลาย ระยะที่ 3 ในกิจกรรมหลายอย่าง คง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ลดเวลาเคอร์ฟิว 23.00-03.00 น. ขณะเดียวกัน พบว่าได้มีประชาชนเดินทางเข้า-ออก ในพื้นที่จังหวัดยะลา เป็นจำนวนมาก ซึ่งหากไม่มีการตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวด อาจทำให้พื้นที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 อีกระลอก

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ระบุว่า สำหรับการผ่อนปรนให้ประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดได้นั้น ซึ่งในช่วงแรกอาจจะไม่สะดวกเหมือนปกติ จะต้องผ่านด่านตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรค ซึ่งหากพบผู้เดินทางที่สงสัยว่าจะเป็นโรค หรือเป็นพาหะนำโรค เจ้าหน้าที่ ที่มีอำนาจโดยตรง ก็จะสั่งแยก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตอาการได้ทันที

สำหรับการคงด่านตรวจคัดกรองไว้ ก็เพื่อดูสถานการณ์ในพื้นที่ก่อน ซึ่งขณะนี้จังหวัดยะลา ยังมีพื้นที่พบผู้ป่วยยืนยันที่ยังไม่ครบ 28 วัน นับจากวันที่พบผู้ป่วยรายสุดท้ายในพื้นที่ ซึ่งรายสุดท้ายจะครบกำหนดในวันที่ 7 มิถุนายนนี้ หากไม่มีคนไข้รายใหม่เพิ่ม หรือจังหวัดใกล้เคียงไม่มีผู้ป่วย ทางจังหวัดยะลา โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา ก็จะมีการพิจารณายกเลิกด่านคัดกรอง ต่อไป ขณะเดียวกัน ก็ได้กำหนดมาตรการวิธีการที่จะชักจูงผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดยะลา ให้ติดคิวอาร์โค้ด “ไทยชนะ” ให้มากขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายโรค

ในส่วนมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของจังหวัดยะลา ที่ผ่านมาถือว่าน่าพอใจ ซึ่งจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นของทางสาธารณสุขยะลา รวมถึงประชาชนที่ให้ความร่วมมือในมาตรการที่ทางราชการกำหนด เชื่อมั่นว่าจังหวัดยะลา จะไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม หรือถ้ามีก็จำนวนน้อย สามารถควบคุมได้ และจะผ่านมาตรการการผ่อนคลาย ระยะที่ 3 ไปได้

 

——————–