วันพฤหัสบดี, 3 ธันวาคม 2563

ท่าอากาศยานนราธิวาสพร้อมกลับมาเปิดบริการ เที่ยวแรก 15 มิ.ย.นี้

ผอ.ท่าอากาศยานนราธิวาส ยืนยันพร้อมบินเที่ยวเเรก 15 มิ.ย.63 โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย พร้อมขอความร่วมมือผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นางดวงพร สุวรรณมณี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนราธิวาส กล่าวว่า ตามที่ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยฉบับล่าสุดได้อนุญาตให้ท่าอากาศยานนราธิวาสเปิดทำการบินภายในประเทศได้แล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563

สำหรับท่าอากาศยานนราธิวาส ซึ่งมีสายการบินไทย แอร์เอเชีย และสายการบินไทยสมายล์เปิดทำการบิน ไปกลับนราธิวาส-กรุงเทพฯ จะพร้อมเปิดให้ทำการบินเที่ยวบินแรก วันที่ 15 มิถุนายน 2563 โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD3130 ดอนเมือง-นราธิวาส ออกเวลา 10.20 ถึงเวลา 11.45 น. และเที่ยวบิน FD3131 นราธิวาส-ดอนเมือง ออกเวลา 12.15 น.ถึงเวลา 13.40น. และจะเปิดทำการบินทุกวันจันทร์,พุธ,ศุกร์ และอาทิตย์ ส่วนสายการบินไทยสมายล์ขณะนี้ได้มีการประสานขออนุญาตเปิดทำการบินโดยเบื้องต้นขอเปิดเที่ยวบินแรกในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 โดยจะทำการบินในวันจันทร์,พุธ,ศุกร์ และอาทิตย์ ซึ่งต้องรอการอนุมัติและประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

ส่วนแนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ที่เดินทางมายังจังหวัดนราธิวาสโดยทางอากาศยานจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ โดยขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการใช้บริการ ยืนหรือนั่งห่างกัน 1-2 เมตรตามจุดที่กำหนด ตรวจวัดอุณหภูมิ ซึ่งต้องไม่เกิน 37.3 องศาเซลเซียส และขอความร่วมมือผู้โดยสารขาเข้าและขาออกในการเช็คอิน เช็คเอาท์การเข้าพื้นที่สนามบินทางแอปพลิเคชั่นไทยชนะ เพื่อให้การบริหารจัดการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับผู้โดยสารขาเข้าขอให้กรอกข้อมูลการเดินทางตามแบบฟอร์ม ต.8 ที่ท่าอากาศยานนราธิวาส เช็คอินเช็คเอาท์เมื่อเข้าออกจากท่าอากาศยานนราธิวาส ส่วนผู้โดยสารที่กลับจากต่างประเทศจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของสาธารณสุข

ส่วนผู้โดยสารขาออกที่จะเดินทางจากท่าอากาศยานนราธิวาส ไม่ต้องใช้ใบรับรองการเดินทางข้ามจังหวัด จากที่ว่าการอำเภอรวมทั้งเอกสารเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ขอให้เช็คอินและเช็คเอาท์การเข้าออกจากท่าอากาศยานนราธิวาสทางแอพไทยชนะทุกคนด้วย