วันจันทร์, 6 กรกฎาคม 2563

ยะลาคงมาตรการป้องกันเหตุร้ายเข้มข้น หลังปรับด่านความมั่นคงเข้าสู่ภาวะปกติ

จังหวัดยะลา ปรับด่านความมั่นคงเข้าสู่ภาวะปกติ หลังโควิด-19 คลี่คลาย ยกเลิกตรวจคัดกรอง  คงมาตรการป้องกันเหตุร้ายเข้มข้น

วันนี้ 9 มิ.ย.63 การดูแลรักษาความปลอดภัยเขตเมืองยะลาของเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคง หลังการยกเลิกด่านคัดกรองโควิด-19 ซึ่งได้เปิดด่านคัดกรองควบคู่กับด่านความมั่นคงในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มานานกว่า 2 เดือน จนกระทั่งสถานการณ์คลี่คลาย ไม่พบผู้ติดเชื้อแล้วในพื้นที่ จ.ยะลา

พบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชด.ประจำด่านมลายูบางกอก นำโดย ด.ต.วันทา วิเศษสัตน์ ผบ.หมู่ มว.ตชด. 4101 ยังคงเพิ่มความเข้มงวดตามมาตรการ รปภ.เมือง เพื่อป้องกันคนร้ายที่อาจจะแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุในช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย และการผ่อนปรนให้ประชาชน เดินทางเข้า-ออก จังหวัดยะลาได้ตามปกติ  ซึ่งทางผู้บังคับบัญชาได้เน้นย้ำให้ตรวจคัดกรองบุคคล ยานพาหนะที่เข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งสิ่งของต้องสงสัยรถเป้าหมายแจ้งเตือน เพื่อป้องกัน สกัดกั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่อาจจะฉวยโอกาสเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ และให้เพิ่มความระมัดระวังในการออกปฎิบัติหน้าที่ทุกภารกิจ ตลอดจนให้มีความพร้อมทั้งกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ส่องสว่าง เครื่องสำรองไฟ สามารถตอบโต้ได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์

 

—————————-