วันจันทร์, 6 กรกฎาคม 2563

แม่ทัพภาคที่ 4 ติดตามการปฏิบัติงานหน่วยเฉพาะกิจสงขลา เน้นย้ำการปฏิบัติงานเชิงรุกพร้อมดูแลพี่น้องประชาชน

เมื่อ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ที่หน่วยเฉพาะกิจสงขลา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลาพลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ตรวจเยี่ยม ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจสงขลา เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานเชิงรุก เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลาได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีพลตรี ศานติ ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา, พลตำรวจตรีทิวธวัช นครศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับ

พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้บูรณาการ การทำงานร่วมกัน ทั้งทหาร ตำรวจ ไม่มีการแบ่งแยก ทุกคนพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชน ทุกคนคือกำลังพลของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่ผ่านมา ทุกคนได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ด้วยความเสียสละ การปฏิบัติต่อจากนี้ ให้ให้ทุกฝ่ายประสานร่วมมือกัน เสริมงานด้านการข่าว สร้างแหล่งข่าวภาคประชาชนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งการป้องกันอาชญากรรม ยาเสพติด อาวุธสงคราม ป่าไม้ หรือแม้แต่ผู้มีอิทธิพล โดยเฉพาะการติดตามบุคคลที่มีหมายจับ ป.วิอาญา คดีความมั่นคงที่อาจจะเข้ามาเพื่อเตรียมการก่อเหตุ สร้างสภานการณ์ในพื้นที่

ทั้งนี้ปัจจุบันหน่วยเฉพาะกิจสงขลาได้ดำเนินการตามนโยบายและสั่งการของแม่ทัพภาคที่ 4 ด้วยการเปิดแผนปฏิบัติการเชิงรุก ทั้งทางบก ทางลำน้ำ และทางอากาศ โดยบูรณาการร่วมกับส่วนที่เกี่ยวข้อง ลาดตระเวนสกัดกั้นการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ทุกช่องทาง และติดตามบังคับใช้กฎหมายต่อกลุ่มบุคคลเป้าหมาย สร้างความเชื่อมั่น แก่ประชาชนในพื้นที่

จากนั้นแม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางต่อมายัง หน่วยเฉพาะกิจสงขลา 40 อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา พบปะเยี่ยมเยียน พร้อมติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ขอบคุณกำลังพลหมวดเฉพาะกิจ และหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจเป็นหนึ่งเดียว ด้วยความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน สร้างความปลอดภัยในพื้นที่ และเป็นที่พึ่งของประชาชน