วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2563

เร่งหามาตรการป้องโควิด-19 ก่อนเปิดเรียน พื้นที่ชายแดนใต้

16 มิ.ย. 2020
359

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เร่งหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมแก้ไขปัญหาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เตรียมความพร้อมก่อนสถานศึกษาจะเปิดการสอนตามปกติ หลังจากปิดภาคเรียนที่ได้รับผลกระทบ COVID-19

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ศอ.บต.ประชุมร่วม MPs for Education สส.ชายแดนใต้ เครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตาดีกา สถาบันการศึกษาปอเนาะ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หารือแนวทางเปิดเรียน 1 กรกฎาคม 2563 กับการป้องกันโควิด-19

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า เข้าใจดีถึงความกังวลและข้อสงสัยของทุกท่าน โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อการเตรียมความพร้อมของการเปิดเทอมและการจัดการเรียนการสอนที่จะใกล้ถึงเร็ว ๆ นี้ หลังจากสถานศึกษาได้ปิดการเรียนการสอนจากพบปัญหาสถานการณ์โควิด – 19 ระบาดหนักในประเทศไทย และทั่วโลก จำเป็นต้องวางแนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์วิกฤตโควิด – 19 ในทุกระดับชั้นและทุกประเภท โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่พิเศษ จึงต้องร่วมประชุมหารือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการวางมารตราการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่มีความปลอดภัยจากสถานการณ์โควิด –19

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมเป็นตัวกลางในการหารือที่จะช่วยกันผลัดดันในเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยที่ผ่านมา ศอ.บต. รับทราบถึงปัญหาของแต่ละส่วน โดยเฉพาะปัญหาด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบันมีหลายอย่างที่ต้องเร่งแก้ไข ถึงอย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนในวันนี้จะต้องร่วมมือกันหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้ปัญหาดังกล่าวนั้นคลี่คลายลงไป

 

—————————