วันอังคาร, 7 กรกฎาคม 2563

แม่ทัพภาค 4 มอบถุงยังชีพและให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

17 มิ.ย. 2020
249

เมื่อวันที่ (16 มิถุนายน 2563) พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วยนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พันเอก สมคิด คงแข็ง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 และหัวหน้าส่วนราชการ เดินทางไปเยี่ยมปลอบขวัญและให้กำลังใจกับพี่น้องชุมชนไทยพุทธ และชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้นำถุงยังชีพ มองให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มทำเครื่องแกงบ้านท่าด่าน และยังได้เยี่ยมชมการขยายพันธ์พันธุ์ปลาสลิดของชุมชนบ้านท่าด่าน ซึ่งเป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน โดยได้รับการสนับสนุนจากทางศอ.บตและหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ณ ชุมชนบ้านท่าด่าน ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง

จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมคณะ ได้เดินทางไป สักการะ เจดีย์หลวงพ่อทวดหนอน ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี และร่วมทำกิจกรรมเทตอหม้อเสาระเบียง เจดีย์หลวงพ่อทวดหนอน กับจิตอาสาในพื้นที่ด้วย

 

—————————-