วันจันทร์, 6 กรกฎาคม 2563

“อาชาบำบัดชายแดนใต้” เพื่อเพิ่มพัฒนาการเด็กออทิสติก

19 มิ.ย. 2020
211

ฉก.ทพ.44 จัดโครงการอาชาบำบัด รักษาเด็กพิเศษ เพื่อเพิ่มพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจ

วันที่ 18 มิ.ย.63 ที่ฐานปฏิบัติการ กองร้อยทหารพรานที่ 4409 ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ร้อยเอกสมชัย ศรีพรหม ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4409 พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 จัดโครงการอาชาบำบัด เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคม ให้กับเด็กที่มีอาการป่วยผิดปกติด้านพัฒนาการสมองและร่างกาย ด้วยการใช้ม้าทำกายภาพบำบัดรักษาความต้องการพิเศษ ให้มีความพร้อมที่จะอยู่ในสังคม

สำหรับโครงการอาชาบำบัด เป็นโครงการของกองทัพบก โดยใช้ม้าเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หรือเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกกล้ามเนื้อและสติปัญญา โดยเฉพาะเด็กออทิสติก ได้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นผ่านการขี่ม้าและการประยุกต์ออกแบบทำกิจกรรมต่างๆ บนหลังม้า ซึ่งที่ผ่านมามีเยาวชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ได้มีการแจกหน้ากากอนามัยและขนมให้กับผู้ป่วยที่มาร่วมบำบัดอีกด้วย

——————————–