วันอังคาร, 7 กรกฎาคม 2563

ยะลาฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถชุดคุ้มครองตำบล เพื่อดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่

24 มิ.ย. 2020
219

วันนี้ (24 มิถุนายน 2563) เวลา 09.30 น. ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา ที่ 1 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถชุดคุ้มครองตำบล จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563 รุ่นที่ 2 เพื่อบูรณาการการฝึกอบรมกองกำลังประจำถิ่น และกำลังประชาชนในรูปแบบอื่นให้มีประสิทธิภาพ และขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ เพื่อดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในพื้นที่ตำบล/หมู่บ้าน

สำหรับการฝึกอบรม รุ่นนี้ เป็นรุ่นที่ 2 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจาก ชคต.สะเอะ อำภอกรงปินัง ,ชคต.ละแอ อำกอยะหา, ชคต.ตะโละหะลอ อำภอรามัน และชคต.ถ้ำทะลุ อำภอบันนังสตา รวมจำนวน 144 คน ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมจำนวน 5 วัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนชุดครูฝึกชุดควบคุมที่ 953 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลา, ผู้บังคับบัญชาของฝ่ายปกครองและสมาชิกกอง อาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา ที่ 1 เป็นผู้ช่วยครูฝึก โดยใช้สถานที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา ที่ 1 และใช้สนามยิงปืนของกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152

——————————