วันพฤหัสบดี, 3 ธันวาคม 2563

นักท่องเที่ยวแห่ลิ้มลองความอร่อยของทุเรียนที่ราบเชิงเขาเบตงอย่างคึกคัก

นักท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลิ้มลองความอร่อยของทุเรียนที่ราบเชิงเขาเบตง พร้อมจำหน่ายสู่ตลาดออนไลน์ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส COVID-19

วันที่ (24 มิ.ย. 63) ที่บ้านบ่อน้ำร้อน ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา บรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างนำทุเรียนพันธุ์พวงมณี มูซานคิง โอวฉี่ และทุเรียนพื้นบ้านของเบตง มาจำหน่ายรองรับนักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองความอร่อยของทุเรียนที่ราบเชิงเขาของเบตง โดยมีนักท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามาเลือกซื้ออย่างต่อเนื่อง ประกอบกับในช่วงนี้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ เริ่มคลี่คลายลง จึงทำให้ผู้บริโภคมีความสนใจที่อยากจะทานทุเรียนมากขึ้น และเป็นที่ต้องการในตลาดเป็นอย่างมาก

นางมณีรัตน์ อริยะเลิศสกุล แม่ค้าขายทุเรียน กล่าวว่า ทุเรียนในปีนี้มีผลผลิตออกมาเร็วกว่าปีที่ผ่านมา แต่ให้ผลผลิตน้อยกว่าปีที่ผ่านมา โดยทุเรียนบ้านปีนี้ ราคาขายกิโลกรัมละ 50 บาท ทุเรียนพันธุ์พวงมณี กิโลกรัมละ 130-150 บาท และทุเรียนพันธุ์มูซังคิง หรือเหมาซานหว่อง ขายกันในราคากิโลกรัมละ 200-350 บาท ส่วนทุเรียนโอวฉี่ ขายกันในราคากิโลกรัมละ 300-400 บาท หลังมีการผ่อนปรน ระยะที่ 4 มีนักท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปฝากครอบครัวอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าปีนี้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย และสิงคโปร์ ไม่สามารถเดินทางข้ามประเทศมาลิ้มรสก็ตาม เนื่องจากรัฐบาลของแต่ละประเทศได้ประกาศปิดประเทศ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จึงหันไปขายทุเรียนในรูปแบบขายออนไลน์ ควบคู่กับขายปลีกหน้าร้าน ถือว่าได้เพิ่มการขายอีกช่องทางหนึ่งที่จะให้ทุเรียนจำหน่ายสู่ตลาดออนไลน์อย่างกว้างขวางและทั่วถึงมากขึ้น

นางมณีรัตน์ กล่าวอีกว่า สำหรับทุเรียน ทุเรียนพันธุ์พวงมณี ทุเรียนพันธุ์มูซังคิง และทุเรียนโอวฉี่ ลูกค้าชาวไทยจะนิยมกินทุเรียนตัดเนื้อกรอบนอก นุ่มใน ไม่เละ มีรสชาติหวานมัน ต่างจากนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย และสิงคโปร์ ที่นิยมกินทุเรียนลูกสุกหล่นธรรมชาติ ไม่นิยมกินแบบห่าม ไม่นิยมกินแบบกรอบนอกนุ่มใน

———————-