วันพฤหัสบดี, 3 ธันวาคม 2563

เปิดอุทยานแห่งชาติ “น้ำตกทรายขาว” แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดปัตตานี

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เผย พร้อมเปิดอุทยานแห่งชาติ น้ำตกทรายขาว แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดปัตตานี ตั้งแต่ 1 กรกฎาคมนี้

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอโคกโพธิ์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ก่อนเปิดให้บริการประชาชน และนักท่องเที่ยว ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า หลังการผ่อนปรน ระยะที่ 4 ในเรื่องต่าง ๆ จังหวัดปัตตานี จำเป็นต้องขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ และที่สำคัญ คือ การส่งเสริมการท่องเที่ยว ต้องตรวจความพร้อมของสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง ว่ามีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ตามหลักการที่คณะกรรมการโรคติดต่อได้กำหนดหรือไม่ พร้อมได้ให้คำแนะนำใน 2 ส่วน คือ คนที่มารอคิว เพื่อที่จะเข้าสถานที่บริการไม่ให้แออัด เน้น 4 เรื่อง สวมหน้ากากอนามัย ไม่แออัด ล้างมือ และเว้นระยะห่าง สิ่งเหล่านี้ให้เตรียมการไว้พร้อม แต่เมื่อมีคนมาเป็นจำนวนมาก ต้องมีการจัดที่อำนวยความสะดวก พักคอยก่อนที่จะเข้าการคัดกรองต่าง ๆ

ในวันนี้ได้เห็นทางเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติ น้ำตกทรายขาว ได้มีการจัดเตรียมการไว้พร้อม รวมถึงการลงทะเบียนของแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นใจ ในความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางไปจังหวัดปัตตานี ไม่ว่าท่านจะมาเที่ยวชายหาด ชายทะเล อุทยานน้ำตกทรายขาว หรือร้านค้า โรงแรม ที่พัก ในจังหวัดปัตตานี ก็พร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้ เป็นต้นไป

————————