วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2564

ศอ.บต.ส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนช่วง Covid-19

26 มิ.ย. 2020
324

ศอ.บต. จับมือ สมาคมศิษย์เก่าต่างประเทศ จชต. และ บริษัท Kerry Express ส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่คนไทยในมาเลเซียที่เดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือในการดำรงชีพในช่วง Covid-19

วันนี้ (26 มิ.ย 63) ที่บริเวณหน้าที่การกลุ่มงานบริหารงานยุติธรรมและอำนวยความเป็นธรรม ศอ.บต. พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในการส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่คนไทยในมาเลเซียที่เดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ศอ.บต.ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าต่างประเทศจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ บริษัท Kerry Express ได้ดำเนินการส่งมอบให้กับคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของสงขลา 300 ชุด

สำหรับการขนส่งถุงยังชีพของ ศอ.บต. ในครั้งนี้ได้ดำเนินการผ่านการนำส่งของบริษัท Kerry Express (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งที่ผ่านมาเข้าสู่พื้นที่ไปแล้วกว่า 400 ชุด และในครั้งนี้ จำนวน 300 ชุด โดยนำส่งไปยังบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ศอ.บต. ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นตัวแทน ศอ.บต. นำไปมอบให้กับกลุ่มคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศอย่างถูกกฏหมาย เพื่อเป็นการช่วยเหลือในการดำรงชีพและสำรวจข้อมูลความต้องการเพื่อนำไปสู่การส่งเสริมคุณภาพชีวิตในลำดับต่อไปด้วย

 

————————