วันพฤหัสบดี, 3 ธันวาคม 2563

เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ในพื้นที่ จ.ยะลา “เพราะขวัญกำลังใจ คือสิ่งสำคัญ”

29 มิ.ย. 2020
332

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจกำลังพลชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ อ.ยะหา ธารโต จ.ยะลา ย้ำการปฏิบัติตามนโยบายเพิ่มความเข้มข้น เพิ่มความระมัดระวัง

เมื่อ 28 มิ.ย.63 ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ลงตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และให้คำแนะนำการปฏิบัติของชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ (ชุดปฏิบัติการเชิงรุก) ภารกิจตามแผนยุทธการพิทักษ์ยะลา (6323) ปฏิบัติการเชิงรุกต่อเป้าหมายตามภาพข่าวที่ปรากฏในพื้นที่ ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ทั้งนี้ได้เน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบาย สั่งการของผู้บังคับบัญชา พร้อมย้ำการปฏิบัติให้เพิ่มความเข้ม เพิ่มความระมัดระวัง หมั่นตรวจสอบสิ่งแปลกปลอม วัตถุต้องสงสัย และอาวุธประจำกายให้พร้อมใช้งาน เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สิน พร้อมมอบเครื่องบริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจ

นอกจากนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ได้ตรวจเยี่ยมกำลังพลชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ในพื้นที่ บ้านตะโล๊ะเว และบ้านอุเบ็ง ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ภารกิจในการออกลาดตระเวนจรยุทธ์พิสูจน์ทราบพื้นที่ป่าภูเขาท้ายหมู่บ้าน เฝ้าระวังจุดเสี่ยง จุดล่อแหลม ที่อาจลักลอบเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์ พร้อมทั้งเน้นย้ำการปฏิบัติตามนโยบาย สั่งการของผู้บังคับบัญชา และห้ามสร้างเงื่อนไขต่างๆ ในพื้นที่ พร้อมทั้งได้มอบเครื่องบริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

———————