วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2564

3 ฝ่ายยะลา ร่วมจัดระเบียบเมือง มาตรการ Social Distancing ลดเสี่ยง COVID-19

หลังจากที่ได้มีการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา ถึงการที่ผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านน้ำชา ไม่ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 หลังมีมาตรการผ่อนปรน โดยมีการอยู่ใกล้ชิดกันระหว่างนั่งรับประทานอาหาร รวมถึงการจราจรไม่มีความสะดวก

ล่าสุดกลางดึกที่ผ่านมา (29 มิ.ย. 63) เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ายจังหวัดยะลา ทหาร ตำรวจ ปกครอง สาธารณสุข และเทศบาลนครยะลา ได้ร่วมกันลงพื้นที่ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงตามร้านอาหาร ร้านน้ำชาในพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลา จำนวน 4 ร้าน โดยพบว่าผู้ประกอบการทุกร้านมีการตั้งจุดล้างมือ และมีเจลแอลกอฮอล์ให้กับลูกค้า บางแห่งมีลูกค้านั่งเบียดเสียดจนแน่นร้าน พนักงานไม่สวมหน้ากากอนามัย และมีการจอดรถไม่เป็นระเบียบบริเวณหน้าร้าน ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ได้กำชับทางผู้ประกอบการให้ดำเนินการตามมาตรการทั้งการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค อย่างเคร่งครัด

สำหรับการออกตรวจสอบครั้งนี้ นายหะสัน พิทักษ์บัญชาการ ปลัดอำเภอเมืองยะลา ระบุว่า อยู่ภายใต้การอำนวยของ ผอ.ศปก.อำเภอเมืองยะลา นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอเมืองยะลา ซึ่งได้สั่งการให้ปลัดอำเภอ ฝ่ายปกครอง กำลัง 3 ฝ่าย ทหาร ตำรวจ สาธารณสุข และเทศบาลนครยะลา ได้ร่วมกันจัดระเบียบสังคม เพื่อดำเนินการตามมาตรการ การควบคุมโรคของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา ซึ่งกำชับเน้นย้ำให้มีการปฎิบัติตามที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนด ซึ่งกำลัง 3 ฝ่าย ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดระเบียบสังคม พร้อมทั้งเน้นย้ำเจ้าของร้าน ผู้ประกอบการให้ปฎิบัติตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อได้กำชับ เช่น การตั้งจุดคัดกรอง มีเจลแอลกอฮอล์ มีอ่างล้างมือ

ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้า ประชาชน มีความปลอดภัย สิ่งสำคัญที่จะต้องตระหนักอย่างยิ่ง คือ มาตรการ Social Distancing การเว้นระยะห่างทางสังคม ยังคงมาตรการที่สาธารณสุข กำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ถึงแม้ว่าโรคติดต่อจะผ่อนคลายแล้วก็ตาม

 

———————-