วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2564

“ทุเรียนยะลา” ขายดี คาดการณ์ปีนี้ จะมีไม่น้อยกว่า 5 หมื่นตัน

นายจำนงค์ เพชรอนันต์ เกษตรจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดยะลา เหมาะแก่การปลูกทุเรียน โดยทุเรียนหมอนทองของจังหวัดยะลา มีเนื้อแห้ง เหนียวนุ่ม หวานมัน รสชาติดี จึงมีฉายาว่า “ทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลา” ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกทุเรียน 73,890 ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิตแล้ว 53,621 ไร่ คาดว่าในปีนี้จะมีผลผลิต 53,031 ตัน มีช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทุเรียน 3 ช่องทาง ได้แก่ การกระจายภายในประเทศผ่านล้งรวบรวมผลผลิตในจังหวัดยะลา การส่งออกไปยังต่างประเทศผ่านบริษัทเอกชน รวมทั้งการแปรรูปโดยกลุ่มเกษตรกร และโรงงานแปรรูป

สำหรับสวนทุเรียนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่มีเป้าหมาย คือ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน บริหารจัดการ และจัดการด้านการตลาด ด้านการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI นั้น อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ คาดว่าจะประกาศเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ภายในปีนี้ นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนให้เกษตรกรจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำสินค้าเกษตรคุณภาพดีจากทั่วประเทศ ภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร

———————————