วันพฤหัสบดี, 3 ธันวาคม 2563

ทหารตรึงกำลังเข้มตามแนวชายแดนป้องกันบุคคลลักลอบเดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศอย่างผิดกฎหมาย

วันที่ 6 ก.ค.63 ร้อยเอก ณพัชร พูนขำ ผู้บังคับกองร้อยทหารราบ 15112 หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 30 กล่าวว่า ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายให้ปฏิบัติการตรึงกำลัง ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และป๊อบอัพตามแนวชายแดนตลอดแนวริมฝั่งแม่น้ำโก-ลก เพื่อป้องกันบุคคลลักลอบเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายโดยไม่ผ่านการคัดกรองและกักกันตามมาตรการด้านสาธารณสุข ซึ่งในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโก-ลก จะมีกองร้อยป้องกันชายแดนที่3 เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักโดยมีทหารจากหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 30 และทหารพรานจากกรมทหารพรานที่ 48 ร่วมสนับสนุนกำลังพลเข้าประจำตามจุดในเขตรับผิดชอบ

ร้อยเอก ณพัชร พูนขำ ย้ำว่า ขณะนี้ทั้งประเทศไทยและประเทศมาเลเซียยังมีการกำหนดมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคลที่ลักลอบเดินทางระหว่างประเทศ โดยเฉพาะบุคคลต่างสัญชาติที่ยังไม่มีการอนุญาตให้เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ ยกเว้นผู้ที่ได้รับการยกเว้นตามประกาศของแต่ละประเทศ และต้องเดินทางอย่างถูกกฎหมายเท่านั้น หากพบการฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายของประเทศนั้นๆโดยไม่มีข้อยกเว้น

———————-