วันพุธ, 5 สิงหาคม 2563

กองกำลังเทพสตรี ตรวจยึดพืชใบกระท่อมสดกว่า 700 กิโลกรัม ชายแดนไทย – มาเลเซีย

หมวดปืนเล็กที่ 2 กองร้อยทหารราบที่ 5021 จัดกำลังพลออกปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยฯ บริเวณ ชายแดนไทย – มาเลเซีย บ้านทุ่งเปรียง หมู่ที่ 4 ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

เพื่อตรวจสอบบุคคล สิ่งของผิดกฎหมาย ยาเสพติดและกดดันฝ่ายตรงข้ามที่ลักลอบก่อเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ผลจากการปฏิบัติ พบยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 (พืชใบกระท่อมสด) น้ำหนักประมาณ 700 กิโลกรัม ซึ่งทางหน่วยฯ ได้ดำเนินการตรวจยึดของกลาง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป