วันอาทิตย์, 11 เมษายน 2564

“นำความห่วงใย ส่งถึงน้อง ๆ ชายแดนใต้” องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดยะลา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่

17 ก.ค. 2020
450

วันนี้ (17 กรกฎาคม 2563) เวลา 08.30 น. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ณ โรงเรียนคุรุชนพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจยะลา หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ หน่วยงานทางการศึกษา คณะครู และนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา และคณะ ได้เข้ารับฟังการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ขั้นเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน และภายหลังการเปิดภาคเรียนใหม่ ประจำปี 2563 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในสถานศึกษา พร้อมติดตามผลการศึกษาของนักเรียนทุนพระราชทาน รวมถึงข้อขัดข้องต่าง ๆ ของทางโรงเรียน และได้เดินชมห้องเรียนต่าง ๆ

สำหรับโรงเรียนคุรุชนพัฒนา ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และเข้าร่วมโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 3 ประจำปี 2557 มีครูและบุคลากรรวม 31 คน นักเรียน 270 คน

ส่วนแนวทางการจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนกำหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแก่ครูในโรงเรียนทราบ แบ่งครูเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มจัดการเรียนการสอน กลุ่มสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และครูกลุ่มสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออกสำรวจความพร้อม ของผู้ปกครองและนักเรียนด้นการเรียนในระบบ On-Air

—————————–