วันพุธ, 5 สิงหาคม 2563

ตรวจเลือกทหารปี 63 นี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ย้ำ! “ต้องโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้”

21 ก.ค. 2020
503

วันที่ 21 ก.ค.63 เวลา 08.30 น. พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานการประชุมชี้แจง และมอบนโยบายการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 เพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริตทุกขั้นตอน โดยมีคณะกรรมการการตรวจเลือกเข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายอย่างพร้อมเพรียง ณ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ถือเป็นการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญยิ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งกำลังพลที่มีความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพทั้งร่างกายและจิตใจ เข้ามาเป็นกำลังหลักในการพัฒนากองทัพ โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “การตรวจเลือกทหารกองเกินในปีนี้ มีการเลื่อนจากห้วงปกติ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 จึงขอให้ประธานกรรมการการตรวจเลือกและเจ้าหน้าที่ในแต่ละหน่วยคำนึงถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โดยการเว้นระยะห่าง และการสวมหน้ากากอนามัย ทุกขั้นตอนในการตรวจเลือกทหารกองประจำการนั้น ขอให้คณะกรรมการการตรวจเลือกทุกหน่วย ดำเนินการด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ปราศจากการทุจริต และจะต้องไม่มีการร้องเรียนเกิดขึ้นโดยอันขาด ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการ อย่าได้หลงผิดกระทำการทุจริต หรือเรียกรับอามิสสินจ้างจากทหารกองเกินหรือผู้ใด ให้คิดเสมอว่าทุกคนมีหน้าที่ ทหารกองเกินเองและครอบครัวต้องมีความภาคภูมิใจในการทำหน้าที่รับใช้ชาติ หากพบมีผู้กระทำผิดจริง จะได้รับการลงโทษสถานหนัก”

สำหรับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการนั้น สามารถดำเนินการได้ 3 ทางเลือก ดังนี้

  • สมัครเขาเป็นทหารกองประจำการด้วยความสมัครใจ เพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบก โดยสามารถมาสมัครได้ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย. – 22 ก.ค.63 หรือสามารถสมัครได้ในวันที่เข้ารับการตรวจเลือก
  • ตรวจเลือกฯตามปกติ เข้าสู่กระบวนการ จับใบดำ-ใบแดง ระหว่างวันที่ 23 ก.ค. – 6 ส.ค.63
  • การผ่อนผันต่อ โดยต้องแจ้งความประสงค์ ว่าต้องการผ่อนผันต่อ หรือสละสิทธิ์การผ่อนผัน ภายในวันที่มาแก้ไขหมายเรียก เท่านั้น