วันพุธ, 5 สิงหาคม 2563

จนท.ทหาร สร้างความปลอดภัย สกัดกั้นคนร้ายฉวยโอกาสก่อเหตุในพื้นที่

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 นำกำลังพล ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อทำการตรวจสอบยานพาหนะต้องสงสัย บุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่ การพกพาอาวุธ การพกพาสิ่งเสพติด และการค้นย้ายสิ่งผิดกฎหมาย เพื่อเป็นการป้องปราม สกัดกั้น รวมทั้งการเตรียมการเข้ามาก่อเหตุ และสร้างสถานการณ์จากฝ่ายตรงข้าม ในพื้นที่อำเภอยะหา และอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

ขณะเดียวกัน ยังได้จัดกำลังพล ชป.จรยุทธ์ฯ ออกลาดตระเวนจรยุทธ์พิสูจน์ทราบ ในพื้นที่รับผิดชอบเขตป่าภูเขา ชายป่าหมู่บ้านสันติสุข และหมู่บ้าน Support Site เพื่อกดดัน จำกัดเสรีการปฏิบัติของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ รวมทั้งเป็นการดูแลความเรียบร้อย ในพื้นที่จุดเสี่ยง จุดล่อแหลม และเป้าหมายอ่อนแอให้ปลอดภัย ณ บริเวณพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอยะหา และ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา อีกด้วย

—————————