วันพุธ, 5 สิงหาคม 2563

ผบ.ฉก.ยะลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกอบการ สร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่

23 ก.ค. 2020
125

เมื่อวันที่ (22 ก.ค. 63) เวลา 20.00 น. พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา มอบหมายให้พันเอก วรจิตร ศาสตร์ศิลป์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ร่วมกับส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยะลา เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน ทางคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการรับซื้อทุเรียน บริเวณแผงรับซื้อทุเรียนแยกมลายูบางกอก เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการในการรับซื้อและขนส่งทุเรียน พร้อมแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย พบวัตถุต้องสงสัย และอื่น ๆ นอกจากนี้ ทางคณะ ยังได้ติดตามความคืบหน้ามาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการในห้วงเวลากลางคืน อีกด้วย

จากนั้น ได้เดินทางเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร และสถานบันเทิง ย่านเศรษฐกิจในอำเภอเมืองยะลา เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ประกอบการในด้านมาตรการรักษาความปลอดภัย และขอความร่วมมือการแจ้งเตือนข่าวสาร หากพบบุคคล หรือสิ่งผิดปกติ เนื่องจากในห้วงที่ผ่านมามีการก่อเหตุในพื้นทีใกล้เคียง จึงเป็นการเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการและประชาชนในบริเวณดังกล่าวได้เป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ด้วยกัน พร้อมทั้งได้ให้กำลังใจผู้ประกอบการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 แม้จะมีการประกาศคลายล็อกดาวน์ ในเฟสที่ 5 แล้วก็ตาม แต่ก็ยังต้องมีการระมัดระวัง เพื่อป้องกันเอาไว้ก่อน ซึ่งการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการและประชาชน นอกจากนี้ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ยังได้ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงาน ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ ที่ต้องทำงานอย่างหนักในพื้นที่มาโดยตลอด

ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจยะลา มีมาตรการเฝ้าระวังในพื้นที่อย่างเข้มข้น ทั้งมาตรการป้องกันด้านการรักษาความปลอดภ้ยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาขน ทั้งกลางวันและกลางคืน และขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา ได้มีส่วนร่วมกันเป็นหูเป็นตาให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อสร้างเมืองยะลาให้ปลอดภัย หากพบบุคคล ยานพาหนะ หรือสิ่งของต้องสงสัย สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทุกภาคส่วนตามด่านต่าง ๆ และช่องทางการสื่อสารทุกช่องทาง 0-7329-9745 หน่วยเฉพาะกิจยะลา-12 073- 212634 สถานีตำรวจภูธรเมืองยะลา 0-7322-8499 ศูนย์ปฎิบัติการอำเภอเมืองยะลา ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หน่วยเฉพาะกิจยะลาไม่ทิ้งท่าน 3 ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดยะลา ตรวจแผงทุเรียน เยี่ยมพื้นที่เศรษฐกิจ เสริมขวัญกำลังใจประชาชน

———————————–