วันพุธ, 5 สิงหาคม 2563

ข่าวดี! คาดปี 64 จะมีวัคซีนป้องกันโควิด-19 พร้อมใช้

25 ก.ค. 2020
136

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยของชาติ (วช.) กล่าวถึงการพัฒนาวัคซีนโรคโควิด-19 ทั่วโลก ว่าผลการทดสอบวัคซีนในมนุษย์ ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 เป็นที่น่าพอใจ สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีในอาสาสมัคร และไม่พบผลข้างเคียงรุนแรง ทำให้นักวิทยาศาสตร์ มั่นใจมากขึ้นว่าจะสามารถพัฒนาและผลิตวัคซีนที่ใช้งานได้

วัคซีนที่กำลังทดสอบในมนุษย์มีถึง 30 แบบ เข้าสู่การทดสอบระยะที่ 3 ในประชากรจำนวนมาก เพื่อดูผลในการป้องกันการติดเชื้อ ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะได้รับการรับรองเพื่อใช้งานทั่วไป

นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก คาดว่าช่วงต้นปี 64 จะเริ่มมีวัคซีนจำนวนหนึ่งที่พร้อมใช้ในคน แต่ยังมีจำนวนจำกัด หลังจากนั้นจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้เพิ่มขึ้นเพื่อให้มีวัคซีนจำนวนมากเพียงพอ

รูปแบบการใช้งานและราคานั้น ส่วนใหญ่จะเห็นผลว่ามีระดับภูมิคุ้มกันสูงเพียงพอหลังฉีดวัคซีนเข็มที่สอง ดังนั้น จึงคาดว่าจะต้องฉีดวัคซีนคนละ 2 ครั้ง ห่างกันหนึ่งเดือน

ราคาวัคซีน รัฐบาลสหรัฐอเมริกา ได้ตกลงสั่งซื้อวัคซีนที่พัฒนาโดยบริษัท ไบออนเทค ประเทศเยอรมนี ร่วมกับบริษัทไฟเซอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นการจองซื้อวัคซีนล่วงหน้าหากวัคซีนประสบความสำเร็จโดยสั่งซื้อวัคซีนจำนวน 100 ล้านเข็ม(สำหรับฉีดในคน 50 ล้านคน) ที่ราคา 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เท่ากับเข็มละ 20 เหรียญสหรัฐ

ประเมินกันว่าวัคซีนโควิด-19 จะราคา 20 เหรียญหรือ 620 บาท ฉีดคนละ 2 เข็ม เท่ากับค่าวัคซีน 1,240 บาท ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการเปิดเผยการคาดการณ์ราคาวัคซีนออกมา ราคาดังกล่าวใกล้เคียงกับราคาของวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ประเทศไทย มีการดำเนินงานด้านวัคซีนอย่างคู่ขนานกัน 3 แนวทาง คือ
     1. การพัฒนาวัคซีนในประเทศ
     2. การรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิควัคซีนที่ผ่านการทดสอบแล้วจากต่างประเทศเพื่อให้ผลิตได้เพียงพอสำหรับคนไทยทั้งประเทศ
     3. การเตรียมจัดหาวัคซีนจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

 

ข้อมูล สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์