วันอังคาร, 4 สิงหาคม 2563

จนท. 3 ฝ่ายยะลา “คุมเข้ม” ป้องกันเหตุร้ายช่วงเทศกาลรายอฮัจญ์

ร.ต.อ.ภูมิพัฒ ขุนพิทักษ์ ร้อยเวรป้องกันปราบปราม สภ.เมืองยะลา พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองยะลา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร อส. นำกำลังตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ที่ ถนนสุขยางค์ ซึ่งเป็นถนนเส้นทางหลักเขตเมืองยะลา โดยเน้นเข้มงวด คัดกรองบุคคล รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต้องสงสัย เป้าหมาย ตรวจสอบบัตรประชาชน สิ่งของภายในรถ สิ่งของพกพาในกระเป๋า สิ่งของแปลกปลอม ผิดกฎหมาย เพื่อป้องกัน สกัดกั้น คนร้ายที่อาจจะแฝงตัว ซุกซ่อนวัตถุระเบิดขนาดเล็ก อาวุธปืน เข้ามาก่อเหตุความไม่สงบ หลังแหล่งข่าวได้แจ้งเตือนทุกหน่วย ให้เพิ่มความเข้มงวด และเฝ้าระวังการก่อเหตุอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งในวันพรุ่งนี้(31 ก.ค 63) จะเป็นวันฮารีรายอ ของพี่น้องชาวมุสลิม ทำให้มีประชาชน เดินทางออกมาจับจ่ายซื้อสินค้า อาหารในเขตเมืองจำนวนมาก       

ขณะสถานการณ์ในห้วงที่ผ่านมา คนร้ายยังคงก่อเหตุในพื้นทีใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งทางผู้บังคับบัญชามีความห่วงใย เน้นย้ำให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มข้น ในการดูแล รักษาความปลอดภัยเขตเมือง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน ในห้วงเทศกาลฮารีรายอ  พร้อมทั้งเฝ้าระวังการก่อเหตุ ในรูปแบบต่าง ๆ ของคนร้าย เน้นพื้นที่จุดเสี่ยง ชุมชน ย่านการค้า เศรษฐกิจ ฐานปฏิบัติติการต่าง ๆ   รวมถึงให้เพิ่มความระมัดระวัง ในขณะออกปฏิบัติติหน้าที่ทุกภารกิจ มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งกำลังพล อาวุธ ยุทโธปกรณ์ ยุทธวิธีการปฏิบัติติ สามารถตอบโต้กับคนร้ายได้ทันท่วงที หากเกิดสถานการณ์ เพื่อลดการสูญเสีย

 

—————————