วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2563

เหตุการณ์ร้อน.. ใกล้บ้านเมืองไทย จับตา!ความตึงเครียดในทะเลจีนใต้.. ความขัดแย้งระหว่าง จีน – สหรัฐฯ

01 ส.ค. 2020
432

            วันนี้ ประเทศไทยโดยพี่น้องประชาชนคนไทยทุคน ได้ร่วมด้วยช่วยกันปฏิบัติตนได้ตามมาตรการป้องกันของสาธารณสุข จนทำให้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับในการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 ได้เป็นลำดับ 1 ประจักษ์ไปทั่วโลก..  ซึ่งนักวิเคราะห์ทั้งในและต่างประเทศต่างก็มองไปในทิศทางเดียวกันว่า ประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศแรกของโลก ที่เศรษฐกิจสามารถฟื้นตัวได้เป็นอย่างดีต่อไป ในสภาวะปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังมีอยู่ทั่วไปในโลกเวลานี้..

            นอกจากปัญหาโควิดฯ แล้ว  ตอนนี้ในทะเลจีนใต้ ทะเลที่เชื่อมต่อกับอ่าวไทย กำลังมีปัญหาความตึงเครียด ระหว่าง จีน – สหรัฐฯ ที่เกิดการเผชิญหน้าด้วยกำลังทหารในทะเล ซึ่งจีนกล่าวอ้างว่าเป็นพื้นที่ของตน ซึ่งยังเป็นความขัดแย้งในภูมิภาค เนื่องจากการอ้างสิทธิครอบครองพื้นที่บนหมู่เกาะแสปดลี่ ของหลายประเทศ    หมู่เกาะสแปรตลี (Spratly Islands) เป็นดินแดนที่ประกอบด้วยหินโสโครก อะทอลล์ สันดอน เกาะ และเกาะขนาดเล็กมากกว่า 750 แห่งในทะเลจีนใต้  ตั้งอยู่ระหว่างประเทศเวียดนาม ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศจีน ประเทศมาเลเซีย และประเทศบรูไน ประกอบด้วยพื้นที่ที่เป็นผืนแผ่นดินน้อยกว่า 4 ตารางกิโลเมตร แต่ครอบคลุมพื้นที่มหาสมุทรมากกว่า 425,000 ตารางกิโลเมตร ผืนแผ่นดินเหล่านี้เป็นเกาะขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกล ไม่มีประชาชนตั้งถิ่นฐาน  และไม่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในตัวเอง  แต่มีความสำคัญในการกำหนดอาณาเขตดินแดนระหว่างประเทศ และเป็นแหล่งสำคัญในกิจการประมง นอกจากนี้ยังมีการสำรวจพบน้ำมันดิบและแก๊สธรรมชาติ    ปัจจุบัน เกาะ 45 เกาะในหมู่เกาะสแปรตลีเป็นที่ตั้งกองกำลังทหารของกองทัพเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และบรูไน เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิในพื้นที่พิพาท ซึ่งเป็นข้อขัดแย้งมาแต่เดิมระหว่างอินโดจีนของฝรั่งเศส สาธารณรัฐจีน ไต้หวัน และญี่ปุ่น มาตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง  (https://th.wikipedia.org/wiki/  :  1 ส.ค.63)

            ฝากเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ หรือสำนักข่าวกรองแห่งชาติ  ได้กรุณานำเสนอเรื่องราวข้อเท็จจริงและความเป็นไปที่เกิดขึ้น ให้คนไทยทั้งประเทศที่ไม่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารความเป็นไปที่เกิดขึ้นในเวลานี้ได้ทราบทั่วกันด้วย.. มิได้ต้องการให้เกิดความตื่นตระหนก หรือแตกตื่นจนขาดสติ.. แต่ต้องการให้คนไทยได้รู้ได้เห็นความจริงที่เกิดขึ้นในโลกเวลานี้.. เพื่อคิดวิเคราะห์และเตรียมพร้อมรับกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป..

            คนไทยส่วนใหญ่ในวันนี้.. ยังคงติดกับดักทางการเมือง จากกลุ่มการเมืองทั้งที่มีอำนาจและไม่มีอำนาจ ที่ความเคลื่อนไหวช่วงชิงกลุ่มผู้สนับสนุน ด้วยการนำเสนอทั้งข้อเท็จจริง และการสร้างเรื่องราวต่างๆ เพื่อชี้นำพี่น้องประชาชน ด้วยการยุยงปลุกปั่นสร้างเรื่องราวใส่ร้าย หยิบยกความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระบบราชการและหน่วยงานต่างๆ เพื่อมุ่งโจมตีลดความน่าเชื่อถือ (เอาดีใส่ตัว.. เอาชั่วให้คนอื่น..) จนถึงการก้าวล่วงสถาบันหลักซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติอีกด้วย

          ทำอย่างไร.. เราคนไทยจะร่วมด้วยช่วยกันฝ่าฟันวิกฤตินี้ไปด้วยกันให้ได้.. ทั้งโรคระบาด  ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำไปทั่วโลก และสงครามที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้.. ในสถานการณ์โลกที่ยังคงยากลำบากเวลานี้.. ก็อยู่ที่คนไทยเองว่า.. จะรู้รักสามัคคี.. มีความสมัครสมานร่วมแรงร่วมใจ.. ร่วมด้วยช่วยกันฝ่าฟันวิกฤติการณ์ในครั้งนี้ไปด้วยกันให้ถึงฝั่งฝันได้หรือไม่..