วันเสาร์, 19 กันยายน 2563

โรงเรียนยะลา ยังเข้มคัดกรองนักเรียน มาตรการวิถีใหม่ New Normal หลังหยุดหลายวันช่วงรายอ

03 ส.ค. 2020
161

วันนี้ (3 ส.ค 63) บรรยากาศเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลา หลังหยุดทำการเรียนการสอนหลายวัน เนื่องในเทศกาลวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา พบว่าทุกโรงเรียน ยังคงเข้มงวดมาตรการวิถีใหม่ New Normal เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย หรือเฟสชิล ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  ตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายนักเรียนก่อนที่จะเข้าไปภายในโรงเรียนที่บริเวณหน้าประตู การเดินผ่านถาดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งมาตรการ Social Distancing หลังช่วงวันหยุด ผู้ปกครองได้นำเด็กๆ กลับไปเยี่ยมญาติยังภูมิลำเนา ตามจังหวัดต่างๆ ซึ่งอาจเป็นความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

ทั้งนี้ ทุกโรงเรียนในจังหวัดยะลาที่มีนักเรียนจำนวนมาก ยังคงปฎิบัติมาตรการการเรียนสลับวัน เพื่อลดความแออัดตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน สำหรับโรงเรียนอนุบาลยะลาซึ่งมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนถึง 1,798 คน

นายไพศาล ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการฯ ระบุว่า ทางโรงเรียนได้มีมาตรการตรวจคัดกรองอย่างเคร่งครัด ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนนักเรียนเข้ามาในโรงเรียน ล้างมือ มีเจลแอลกอฮอล์ ตามจุดต่างๆ มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์การปฎิบัติตัวเพื่อป้องกันโควิด-19 ทำเครื่องหมายเว้นระยะห่างตามที่นั่ง ส่วนในห้องเรียนได้จัดโต๊ะ เก้าอี้ให้นักเรียนเรียนไม่เกิน 20 คน รวมถึงการเหลื่อมเวลารับนักเรียนในช่วงเย็น แบ่งเวลาตามชั้น อนุบาล, ป.1-ป.3 เวลา 16.00-16.30 น. ป.5-ป.6 เวลา 16.30-17.00 น.

นอกจากนี้ ยังได้จัดการเรียนการสอนสลับนักเรียน จัดเลขคู่ เลขคี่ให้มาโรงเรียน ตั้งแต่เริ่มเปิดโรงเรียนจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาเดือนเศษ และทางโรงเรียน โดยคุณครูได้มีการเตรียมความพร้อมของทุกห้องเรียน ซึ่งหากได้รับการอนุมัติให้เปิดเต็มรูปแบบก็จะทำได้ทันที

ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ได้แจ้งให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาในสังกัด ให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ของกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) อย่างเคร่งครัด โดยยังไม่อนุญาตให้สถานศึกษาเปิดเรียน On-site เต็มรูปแบบ จนกว่าศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) จะพิจารณาอนุมัติให้สถานศึกษาได้เปิดเรียน On-site เต็มรูปแบบ ทั้งนี้ การเปิดเรียนของสถานศึกษาแบบ On-site 100 % ต้องรับการอนุมัติจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เท่านั้น

——————