วันเสาร์, 19 กันยายน 2563

จนท. กดดันฝ่ายตรงข้าม สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนพื้นที่

27 ส.ค. 2020
696

วันที่ (26 ส.ค. 63) หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพล ชป.จรยุทธ์ฯ (ชป.กลางวัน) ออกลาดตระเวนจรยุทธ์พิสูจน์ทราบ ในพื้นที่รับผิดชอบเขตป่าภูเขา และชายป่าหมู่บ้าน Support site เพื่อกดดัน จำกัดเสรีการปฏิบัติของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ รวมทั้งเป็นการดูแลความเรียบร้อย ในพื้นที่จุดเสี่ยง จุดล่อแหลม และเป้าหมายอ่อนแอให้ปลอดภัย ในพื้นที่อำเภอยะหา และอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

พร้อมทั้งจัดกำลังพลร่วมกับ ชุดสุนัขทหาร หน่วยเฉพาะกิจอโณทัย ปฏิบัติภารกิจตรวจสอบเส้นทางสายหลักและสายรองในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการดำรงชีวิตประจำวัน ที่บริเวณถนนสายหลักและสายรองในพื้นที่อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ผลการปฏิบัติ : ไม่พบสิ่งบอกเหตุที่เกี่ยวข้องกับวัตถุต้องสงสัย นอกจากนี้ ยังได้นำกำลังตั้งจุดตรวจจุดสกัด (ห้วงกลางวัน) เพื่อตรวจสอบยานพาหนะต้องสงสัย การพกพาอาวุธ การตรวจค้นสิ่งเสพติด การค้นย้ายสิ่งของผิดกฎหมาย และตรวจสอบบุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องปราม สกัดกั้น การเตรียมการเข้ามาก่อเหตุ และสร้างสถานการณ์จากฝ่ายตรงข้าม ในพื้นที่อำเภอยะหา และอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

 

———————-