วันเสาร์, 19 กันยายน 2563

แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมปลูกจิตสำนึกเยาวชนในพื้นที่ “เข้าใจ ศรัทธา ผูกพัน สถาบันหลักแห่งแผ่นดิน”

28 ส.ค. 2020
196

วันที่ ( 27 ส.ค.63 เวลา 15.30 น.)  พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางเป็นประธานและร่วมรับฟังการบรรยาย เพื่อส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกในความเอื้ออาทร การอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ รู้จักหน้าที่ของตนเอง เพื่อตอบรับการทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างสมบูรณ์แบบ ภายใต้ข้อคิด “เข้าใจ ศรัทธา ผูกพัน สถาบันหลักแห่งแผ่นดิน” โดยนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ คุณเบส อรพิมพ์ รักษาผล และคุณทนงศักดิ์ ศุภการ วิทยากรที่ทรงคุณภาพ รักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อเติมเต็มน้องๆ เยาวชน เป็นคนที่มีหัวใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก มีความรักเผื่อแผ่ผู้อื่นและสิ่งรอบตัว โดยมีนักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาในจังหวัดยะลาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา อ.เมือง จ.ยะลา

ภายในกิจกรรมได้สร้างความประทับใจ และความรู้สึกซาบซึ้ง ขอบคุณที่ได้เกิดมาในผืนแผ่นดินไทย มีความเป็นคนไทยอย่างเต็มเปี่ยม ทั้งพี่น้องไทยพุทธ และมุสลิม ต่างพร้อมใจกันเปล่งเสียงร้องเพลง “ธงชาติ” พร้อมโบกสะบัดธงชาติไทยพริ้วไสวทั่วหอประชุม โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “รู้สึกซาบซึ้งกินใจกับกิจกรรมที่แสดงให้เห็นว่า ไม่ว่าไทยพุทธ หรือมุสลิม เมื่ออยู่ตรงนี้แล้วก็คือคนไทย มีความรักชาติไทย ผ่านความมุ่งมั่น ผ่านแววตาที่แสดงออกมาอย่างจริงใจ ขอขอบคุณวิทยากร ขอบคุณน้อง ๆ ที่เปล่งเสียงมาด้วยวิญญาณของคนที่รักชาติอย่างแท้จริง อยากให้สิ่งที่ได้รับในวันนี้ เผยแพร่กระจายออกไป สร้างความประทับไปให้ทั่วถึง ผ่านครอบครัว ผ่านชุมชน จนขยายไปทั่วทุกแห่ง หลอมรวมความรัก ความศรัทธาให้ทั่วแผ่นดิน” ก่อนให้ข้อคิดทิ้งท้ายว่า

” หากเรามองธงชาติไทยให้เหมือนกัน ธงชาติที่มี 3 สี ต้องมองเห็นสีเหมือนกัน คือ แดง ขาว น้ำเงิน นั่นคือ 3 สิ่งจากธงผืนนี้ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แล้วเมื่อนั้น ความสงบสุข สันติสุขจะคืนมา”

 

——————————