วันเสาร์, 19 กันยายน 2563

ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก จัดกิจกรรม “ราษฎร์รัฐร่วมใจ ป้องกันภัยใต้” ในพื้นที่ 3 จชต.

30 ส.ค. 2020
169

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนยะหาศิรยานุกูล ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา พลตรี พิเศษ ศิริเกษม รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ราษฎร์รัฐร่วมใจ ป้องกันภัยใต้” เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งมอบโล่รางวัลชุดปฏิบัติกิจการพลเรือนดีเด่น แก่ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจยะลา และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่เครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมจังหวัดยะลา

▶️ พลตรี พิเศษ ศิริเกษม รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก กล่าวว่า​ กิจกรรม “ราษฎร์รัฐ ร่วมใจป้องกันภัยใต้” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ รู้รักสามัคคีเพราะเราคือพี่น้องกัน” ด้วยการนำแนวทางทุนทางปัญญา ทุนทางสังคม และทุนทรัพย์ มาดำเนินการ โดยมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันภัยคุกคามระดับตำบล การสร้างเครือข่ายจิตอาสาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสริมสร้างความเข้มแข็งและปัญหาภัยต่างๆ ด้วยการปรับใช้ในพื้นที่แต่ละชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีจำนวน 2 โครงการ คือโครงการพัฒนาปรับปรุงฐานชุดคุ้มครองตำบล และโครงการป้องกันยาเสพติดแก่เยาวชน โดยจัดพร้อมกัน 30 ตำบล ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

⏩ จากนั้นเวลา 10.45 น. พลตรี พิเศษ ศิริเกษม รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ได้เดินทางไปยัง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบาราโหม ตำบลบาราโหม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพื่อเปิดกิจกรรม “ราษฎร์รัฐ ร่วมใจป้องกันภัยใต้” โดยได้รับชมการแสดง ศิลปะมวยไทยต้านภัยยาเสพติด ค่ายมวยลูกเมืองหลวง จากเยาวชนในพื้นที่ พร้อมทั้งมอบโล่รางวัลชุดปฏิบัติกิจการพลเรือนดีเด่น แก่ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี มอบอุปกรณ์กีฬาแก่เยาวชน และมอบห้องน้ำแก่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านปะนาเระ ตำบลบาราโหม

⏭ ในเวลา 13.30 น. พลตรี พิเศษ ศิริเกษม รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ได้เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยได้ร่วมปลูกต้นไม้ และร่วมทาสีเพื่อปรับปรุงฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลละหาร ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมจังหวัดนราธิวาส และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ พร้อมมอบโล่รางวัลชุดปฏิบัติกิจการพลเรือนดีเด่น แก่ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจยะลา

ทางด้าน นางประนอม คำจุ่น ประธานอาสาประชาสังคมจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ทุกภาคส่วนมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ การได้ร่วมงานกันในครั้งนี้ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ถือว่ามีความสุขมาก ขอขอบคุณผู้ใหญ่ ที่เห็นความสำคัญของกิจกรรมในครั้งนี้ และเป็นห่วงประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้