วันเสาร์, 19 กันยายน 2563

คุมเข้มวันชาติมาเลเซีย ป้องกันการก่อเหตุก่อกวนเชิงสัญลักษณ์

วันนี้ (31 ส.ค. 63) เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจหลักต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดยะลา ได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคล รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต้องสงสัย เป้าหมาย รวมทั้งอาวุธปืน วัตถุระเบิด อย่างละเอียด ก่อนที่จะผ่านเข้าสู่เขตเมืองอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันคนร้ายที่อาจจะใช้เป็นเส้นทางในการลักลอบนำวัตถุระเบิดซุกซ่อนกับยานพาหนะ เข้าไปก่อเหตุในย่านชุมชน การค้า เศรษฐกิจ สถานที่ราชการ ธนาคาร สิ่งสาธารณูปโภค

ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน หลังได้รับการแจ้งเตือนคนร้ายมีแผนเตรียมก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างต่อเนื่อง โดยอาจจะมีการติดป้ายข้อความเชิงสัญลักษณ์ รวมทั้งวางวัตถุต้องสงสัยเพื่อก่อกวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งในวันที่ 31 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันครบรอบวันชาติของประเทศมาเลเซีย และวันสถาปนาขบวนการ Bersatu

ขณะที่ ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอยะหา จังหวัดยะลา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอยะหา เป็นประธาน ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอยะหา จังหวัดยะลา ได้ทำการปล่อยแถวกองกำลัง 3 ฝ่าย (ทหาร ตำรวจ และปกครอง) ในพื้นที่อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อกวาดล้างอาชญากรรม และจำกัดเสรีในการปฏิบัติของกลุ่มผู้ก่อเหตุที่อาจจะแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุ สร้างสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนเป้าหมายอ่อนแอ เนื่องในวันเชิงสัญลักษณ์ดังกล่าว

————————-